รามเกียรติ์ 34

รามเกียรติ์ 34
หลังจากวันเก็บพระอฐิ พระพรตและพระสัตรุดเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นฤาษี ออกตามรอยเสด็จของพระรามโดยหวังว่าจะให้องค์รามกลับมาครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอโยธยา (ในฉบับอินเดีย พระราชินีทั้งสามร่วมเสด็จไปด้วย) นางไกยเกษีบอกกับลูกทั้งสองที่มึนตึงว่า “แม่ฝากขอโทษองค์รามด้วยนะลูก” พระพรตไม่สนใจเดินตรงไปที่รถทรง พระสัตรุดพยักหน้าน้อยๆให้แก่นางไกยเกษีเป็นการปลอบใจ

joker123

การเดินทางตามรอยที่พระราม พระลักษณ์ นางสีดา เคยเสด็จเปี๊ยบ ทั้งผ่านน้ำ ข้ามเขา พบกุขันหัวหน้าพรานป่าที่พายเรือพาพระพรตข้ามฝากพระคงคาไป จนมาพบพระราม พระลักษณ์และนางสีดา พระพรตถลาก้มลงกราบแทบเท้าพี่ชายคนโต “ถวายพระพรกษัตริย์รามแห่งอโยธยา….เสด็จพ่อสวรรณคตแล้ว”

สล็อต

พระพรตพยามแล้วที่จะกลั้นน้ำตา และครองสติให้อยู่กับตัว แต่พระรามทรุดทั้งยืน ได้แต่พนมมือส่งเสด็จพระบิดา เอื้อมคว้ากระบอกน้ำมาเพื่อกรวดน้ำแผ่บุญกุศลที่เคยทำมาแด่พระบิดา

สล็อตออนไลน์

พระพรตไม่เสียเวลายื่นเครื่องทรงกษัตริย์และตรัสขอว่า “พี่ราม ในนามของประชาชนแห่งอโยธยาน้องขอร้องให้พี่กลับไปเป็นพระราชาแห่งอโยธยาเถิดนะ” พระรามยิ้มทั้งน้ำตา ตรัสว่า “พี่ทำอย่างที่น้องและทุกคนขอไม่ได้หรอก หากพี่กลับไปพระเกียรติของเสด็จพ่อจะไม่เหลืออะไรเลย สัญญาของพ่อคือหน้าที่ของลูกที่ต้องรักษา พรตน้องโตพอแล้ว มีความสามารถมากแล้ว เจ้าครองอโยธยาเถอะ พี่ยินดีเห็นเจ้าเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่

jumboslot

แต่เวลานี้และต่อไปอีกสิบสี่ปีขอให้พี่ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีเถอะนะ พรต” พระสัตรุดชิงทูลในสิ่งที่ได้รับฝากมา “พระนางไกยเกษีฝากน้องมาขอโทษท่านพี่ พี่สะใภ้สีดา และน้องลักษณ์ ความเห็นแก่ตัวทำให้นางหลผิด นางสำนึกแล้ว และรู้สึกมีตราบาปที่ทำให้เสด็จพี่ต้องลำบาก อยู่กลางป่าดง”

slot