รามเกียรติ์ 81

รามเกียรติ์ 81
พระรามตรัสว่าแก่พญาสุครีพว่า “เราเห็นว่าควรใช้ให้พญาลิงอันสามารถไปสืบดูว่าสีดาชายาแห่งเรา อยู่ที่ใด เป็นตายร้ายดีอย่างไร” พญาสุครีพมิรอช้าทูลเสนอพญาลิงยอดฝีมือแห่งขีดขินให้รับงานนี้ เนื่องจากผู้ที่จะออกไปค้นหานางสีดาจะต้องมีความสามารถหรืออาจจะต้องเดินทางไปไกลถึงลงกาอันเป็นดินแดนที่ไม่มีลิงตัวใดเลยไปถึง

joker123

“ข้อขอทูลเสนอให้ หนุมาน องคต และชมพูพาน ขุนกระบี่ทั้งสาม ออกสืบหาว่าพระแม่สีดาอยู่ ณ จุดใดของพิภพ” (ในรามายณะสุครีพสั่งให้พญาลิงเมืองต่างๆแบ่งกำลังกันออกตาหาสีดา เช่นวินัตมุ่งสู่ประจิมทิศ หนุมาน องคต นิลนนท์ และลิงอีกสิบสามตนไปยังทิศทักษิณ ท้าวสุเษณซ่งเป็นพ่อของนางดารามุ่งสู่บูรพา (แสดงว่านางดาราในรามายณะเป็นลิง) ส่งสัตพรีไปทิศอุดร

สล็อต

และได้อธิบายถึงไชยภูมิของทุกทิศอย่างละเอียด เพราะจำๆได้เมื่อครั้งหนีการตามล่าจากพาลี)
พระรามจึงกวักมือเรียกหนุมานและนำห่อผ้าส่งถึงมือบุตรพระพาย “นี่คือสไบและแหวนของสีดา ชายาแห่งเรานางทิ้งสไบนี้ไว้กับลิงป่า แหวนนี้ทศกัณฐ์ถอดจากมือนางขว้างใส่สดายุสหายแห่งตะกูลเรา

สล็อตออนไลน์

ท่านจงมอบของสองสิ่งนี้แด่นาง จงบอกนางว่าอีกไม่ช้าเราจะพานางกลับอโยธยาโดยสวัสดิภาพ” หนุมานรับห่อผ้าเนื้อดีขึ้นเหนือหัวอย่างเทิดทูน “แล้วพระแม่สีดาจะเชื่อข้าน้อยด้วยหรือ รานีแห่งอโยธยาต้องไม่ใช่หญิงทั่วไป นางมีปัญญาอันหลักแหลมเกินกว่าจะเชื่อวานรแปลกหน้าอย่างข้า”

jumboslot

องค์รามยิ้มน้อยอย่างเอ็นดูขุนกระบี่ เอื้อมมือไปโอบไหล่แล้วโน้มกายกระซิบที่ข้างหูหนุมานว่า “ความลับระหว่างเราและสีดาที่ไม่มีผู้อื่นรู้คือ……”

slot