รามเกียรต์170

รามเกียรต์170
พระรามสับสนไม่รู้ว่าภาพมังกรกัณฐ์ที่อยู่เกลื่อนท้องฟ้าร่างไหนเป็นร่างจริงกันแน่ จึงถามพญาพิเภกว่าจะทำการศึกต่ออยางไรดี พญาพิเภกกราบทูลโดยปัญญา

joker123

“องค์ราม ท่านจงสั่งศรพรหมมาสตร์ ศาตราที่มีชีวิตให้เข้าทำลายร่างที่แท้จริงของมังกรกัณฐ์ แล้วจากนั้นศรสั่งจะทำงานเอง” พระรามไม่มีเวลาตรึกตรองชักพรหมมาสตร์ออกจากแล่งแล้วสงบจิต เอ่ยสั่งศร “พรหมมาสตร์ยอดแห่งอาวุธ เจ้าจงมุ่งตรงเข้าสังหรมังกรกัณฐ์อย่าได้ช้า” แล้วองค์รามประทับศรยิงขึ้นฟ้า พรหมมาสตร์มุ่งตรงเข้าตัดเศียรมังกรกัณฐ์ขาดกระเด็นออกจากร่าง สิ้นใจตกลงมาตายกลางสนามรบ รูปมายาที่เสกไว้หายไปตามวิญญาณที่หลุดลอยของจอมมาร

สล็อต

สารัณทูตยักษ์ม้าใช้กลับเข้าลงกาตรงเข้ารายงานการตายของมังกรกัณฐ์พระนัดดา ว่าได้พลีชีพเยี่ยงกษัตริย์สุริย์วงศ์แล้ว พญาทศกัณฐ์ไม่สามารถทรงองค์ให้ตรงนิ่งไว้ได้ เหงื่อแตกอาบทั่วร่าง “โอ้หลานข้าผู้สามารถในวิชาศรเหนือใครในสามโลก แต่เหตุใดมาเสียชีวิตเพราะมนุษย์เดินดินตัวเล็กๆอย่างน่าอนาจ บัดนี้อินทรชิตก็ยังไม่กลับมาจากพิธีชุบศรหรือจะถึงกาลที่ลงกาจะล่มสลายด้วยมนุษย์ในครานี้” ปาดน้ำตาแล้วตั้งสติว่าจะใช้ใครออกไปขัดตาทัพรออินทรชิตราชบุตร กวาดสายตาทั่วท้องพระโรงก็เห็นแต่เห่ลาเสนาผู้มีอายุมากเกินกว่าจะออกศึก แล้วพลันเหลือบเห็นวิรุญมุขยอดกุมาร จึงกวักมือเรียกให้เข้ามาใกล้ “วิรุญมุขหลานรัก บัดนี้……..”

สล็อตออนไลน์

ขอเพิ่มเติมนะครับ มังกรกัณฐ์มีความเก่งกล้ามากกว่าพญาขรผู้เป็นพ่อด้วยซ้ำ แต่ก็มาตายเพราะศรพระรามจึงทำให้ทศกัณฐ์รู้สึกว่าไม่ต้องเสียเวลาคัดสรรขุนศึกเพื่อออกรบนักหรอก ไม่ต้องคิดถึงความเหมาะสมเรื่องศักดิ์เรื่องฝีมือ ส่งใครออกไปก็ได้เผื่อจะตัดรอนกำลังของพระรามได้บ้าง แล้ววันหนึ่งก็จะถอยทัพกลับแผ่นดินใหญ่ไปเองหรือหากการศึกเนิ่นนานไปเหล่าทหารลิงจะเกิดความเบื่อหน่ายเองเพราะศึกนี้มิใช่ศึกระหว่างลงกาและขีดขินหรือเมืองชมพู ทศกัณฐ์หวังว่าจะสามรถชลอมหายุทธนี้ให้ยาวนานให้มากที่สุดจนเหล่าทหารลิงอยากกลับบ้านจนละทิ้งนาย พระรามก็จะไม่มีใครช่วยแล้วจำต้องถอยกลับอโยธยาไปเอง

jumboslot

พญามารใช้ยุทธศาตร์พิทักษ์เมืองหลวงคือลงกาให้มั่นคง แล้วเชิญขุนศึกจากต่างเมืองมาร่วมรบแบบวันต่อวัน เพื่อถ่วงเวลาไม่ให้ข้าศึกรุกถึงตัวพระนครลงกา การศึกเช่นนี้เป็นที่นิยมมากในสมัยโบราณ สมัยอยุธยาของไทยก็ใช้การศึกแบบนี้จนกรุงแตกครั้งที่หนึ่ง

slot

รามเกียรต์ 169

พระรามเห็นท่าไม่ดี จึงน้าวศรอัคนิวาตที่บรรดาลเกิดลูกไฟย่างสดเหล่าพลยักษ์ตายเป็นเบือ แต่ไม่ช้ามังกรกัณฐ์ก็แก้ด้วยการคว้างจักรแก้วแกว่งไกวแหวกอากาศเข้าตัดตัว ตัดหัวพลวานรขาดกระเด็น
พระรามเห็นว่ามังกรกัณฐ์เริ่มใช้ศาตราอาวุธหนัก องค์อวตารจึงประทับศรพลายวาตเข้าทำราบจักรแก้วของพญามารแห่งโรมคัลแตกละเอียด

joker123

มังกรกัณฐ์เห็นจักรแก้วที่พระพรหมประทานให้ถูกทำลายอย่างง่ายดาย จึงง้างศรอย่างเต็มแรงหมายเล็งไปที่ร่างขององค์ราม ศรสิทธิ์ต้องกลางอกตัดเกราะแก้วทะลุถึงอาภรณ์ชั้นในขององค์รามขาดกระจุย
พระรามตกใจอึ่งไปชั่วขณะไม่เชื่อว่าตนรอดตายมาได้อย่างไร หลุดปากกล่าวชมถึงความสามารถของมังกรกัณฐ์อย่างไม่รู้ตัว

สล็อต

เมื่อนั้น พระภุชพงศ์องค์นารายณ์นาถา
เห็นศรยักษีมีฤทธา ผ่านฟ้านิ่งนึกตรึงไป
อันมังกรกัณฐ์นี้สามารถ ยิงเกราะกูขาดเข้ามาได้
นับว่าเป็นชายชาญชัย ยิ่งในสุริย์วงศ์พงศ์ยักษ์
ครั้งเมื่อพญาขรรณรงค์ ก็ยิงคันธนูทรงกูหัก
พ่อลูกประเสริฐเลิศนัก ศรศักดิ์ไม่มีใครเทียมทัน
คิดพลางก็ขึ้นธนูศิลป์ ฟ้าดินสะเทือนเลื่อนสั่น
พระกรชักศรพาลจันทร์ พาดสายหมายมั่นแล้วแผลงไปฯ พระราชนิพนธ์ในร.1

สล็อตออนไลน์

ครั้งก่อนตอนที่ปะทะกับพญาขรผู้พ่อคันศรของพระรามก็หักเป็นสองท่อน มาครั้งนี้เกราะแก้วก็ขาดด้วยแรงศรของมักรกัณฐ์ผู้เป็นบุตร พ่อลูกคู่นี้ฝีมือการยิงธนูไม่แพ้ใคร พระรามต้องเตือนตัวเองให้ทำอะไรซักอย่าง จึงขึ้นพาดศรพาลจัทร์น้าวอย่างสุดกำลังยิงตรงไปต้องศรของมังกรกัณฐ์จนหัก ต้องรถพญามารแหลกละเอียดจนมังกรกัณฐ์ต้องกระโดดลงสู่พื้นดิน บัดนี้ราชาแห่งโรมคัลเสียทั้งศร เสียทั้งรถ เสียโลทันยอดสารถี

jumboslot

ไพร่พลก็ตายเกลื่อนทั่วสนามรบ บัดนี้ยืนอยู่แต่ผู้เดียวในยุทธภูมิ พญามารถอนใจแล้วเหาะขึ้นไปแอบในเก้อนมฆ บัดนี้มังกรกัณฐ์เหลือเพียงตัวแต่ยังหมายจะสร้างชื่อให้กระฉ่อนดั่งเคยประกาศไว้ พญามารประนมมือขึ้นเหนือหัวท่องพระเวทบูชาองค์พรหมแล้วทวนคาถาเนรมิตกระจายตนเป็นร่างนับพันเกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้า แล้วเสกฝนเพลิงให้ตกลงเผาไหม้กองทัพพระราม เหล่าพลลิงโดยเพลิงเผาย่างสดตายทั้งเป็นอย่างทรมาน วิ่งแตกหนีกระเจิงไม่เป็นขบวน

slot

รามเกียรต์ 168

รามเกียรต์ 168
ราชาแห่งโรมคัลน้ำตาคลอเพราะซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระเจ้าลุงที่ถามถึงทุกข์สุขของตนและเมืองหน้าด่านอย่างโรมคัล “อันเสด็จแม่ของกระหม่อมและชาวประชานครโรมคัลมีความสถาพรดีครบถ้วนเนื่องด้วยพระบารมีของเสด็จลุงอันเป็นร่มเงาให้หลานได้พึ่งพิง เสียดายแต่เสด็จพ่อพญาขรผู้พลาดท่าเสียชีพด้วยน้ำมือมนุษย์ฤษีพี่น้อง”

joker123

เมื่อได้ยินชื่อของ “พญาขร” น้องชายที่รักหน้าทั้งสิบของพญาทศกัณฐ์สลดลงทันที “ที่ลุงด่วนเรียกเจ้ามาในวันนี้เพราะมีศัตรูกรีฑาหมายจะย่ำยีกรุงลงกา กองทัพอธรรมนั้นนำโดยพี่น้องรามลักษณ์ตัวการที่ฆ่าพ่อของเจ้า ฆ่าเหล่าอาของเจ้า เจ้าสองมนุษย์ร้ายได้รับการสนับสนุนจากเหล่าลิงป่า พวกมันเข้ารุกรานลงกาของเราไม่เว้นแต่ละวัน ลุงกุมภกรรณของเจ้ายกทัพออกไปก็พลาดท่าตายในสนามรบ ขนาดอินทรชิตยังมิอาจเอาชนะมันได้โดยง่าย จนตอนนี้อินทรชิตผู้พี่ของเจ้าต้องออกไปชุบศรนาคบาศที่ยอดเขาอากาศ… ลุงเห็นว่าหลานเป็นผู้เก่งกล้าเป็นสามารถพอที่จะออกไปขัดทัพเหล่าศัตรู แต่คะเนดูแล้วด้วยความสามารถของเจ้า ลุงว่าหลานนะจะชนะศึกนี้อย่างมิยากเย็น” ฝ่ายมังกรกัณฐ์ก้มลงกราบเสด็จลุงแล้วทูลว่า “หลานนี้แค้นเจ้ารามลักษณ์ยิ่งนัก อยากจะบดขยี้มันให้แหลกคามือ ขอให้เสด็จลุงอย่าห่วงหลานจะทำการกิจนี้ให้สำเร็จตามพระบัญชา… เสด็จลุงหม่อมฉันขอลา” พญาทศกัณฐ์หัวเราะอย่างชื่นใจ “ฮะ ฮะ ฮะ มังกรกัณฐ์หลานรักของลุง หัวใจเจ้านี้กล้าหาญยิ่งไม่ต่างอะไรจากพญาขนน้องข้า มิเสียแรงที่เกิดร่วมวงศ์พรหมเป็นหน่อเนื้อเชื้อสุริย์วงศ์… นี่เปาวนาสูร เจ้าจงออกไปเตรียมข้าวปลาอาหารพร้อมสิ่งบันเทิงเลี้ยงรับรองกองทัพแห่งโรมคัล อย่าได้ขาดตกบกพร่องให้เสียชื่อนครลงกา” นางในแห่งราชสำนักลงกาจัดแต่งเครื่องสำรับคาวหวาน สุรา เครื่องกับแกล้มเพื่อถวายมังกรกัณฐ์ผู้เป็นทั้งพระนัดดาสืบสายโลหิต เป็นพระราชาต่างเมืองที่มาช่วยสงครามอันยืดเยื้อครั้งนี้ นางในที่คัดสรรมาอย่างดีเฝ้าดูแลพระราชอาคันตุกะมิบกพร่อง ทั้งพัดวี ครวญขับเพลงกล่อมให้มังกรกัณฐ์หย่อนพระวรกาย

สล็อต

ฝ่ายนางบำเรอก็ครวญขับ ร้องรับรี่เรื่อยเฉื่อยฉาน
โหยหวนโอดพันบรรเลงลาน ฉิ่งกรับประสานจังหวะกัน
รำมะนาท้าทัยสลับเสียง สำเนียงดั่งหนึ่งเพลงสวรรค์
กระจับปี่สีซอนี่นัน บำเรอกุมภัณฑ์ผู้ทรงฤทธิ์ฯ พระราชนพนธ์ในร.1
หลังจากที่ทั้งมังกรกัณฐ์และไพร่พลอิ่มหนำสำราญจนเมามายแล้วถึงเวลาที่จะต้องทูลท้าวราพณาสูรผู้เป็นลุงออกรบหมายทำลายกองทัพของพี่น้องรามลักษณ์ให้ราบเป็นหน้ากอง

สล็อตออนไลน์

พระรามตื่นจากบรรทมแล้วลงสู่พลับพลาแล้วได้ยินเสียโหวกเหวกจากทัพอสูร จึงถามพญาพิเภกว่า “ดูก่อนท่าพิเภกผู้รู้ จงบอกเราเถิดว่าบัดนี้ใครยกทัพมา และเราควรจะใช้ใครให้ออกไปรับศึกครานี้” พิเภกทดเลข คำนวณ
ฤกษ์ยามจนแน่ใจแล้วทูลว่า “บัดนี้นายทัพอสูรที่ยกมาคือมังกรกัณฐ์เจ้าเมืองโรมคัลบุรี ผู้เป็นบุตรขุนมารพญาขร เป็นผู้ชำนาญในการธนูยิ่งนัก หม่อนฉันเคะเนดูเห็นว่าไม่มีผู้ใดสามารถรับมือกับขุนมารตนนี้ได้ จึงขอเชิญพระองค์ออกไปรับศึกด้วยพระองค์เอง” เมื่อพระรามได้ฟังดังนั้นก็มิได้มีสีหน้ากังวลใดๆ สั่งให้พญาสุครีพขุนกระบี่จัดทัพหลวงให้พร้อม ทั้งสองกษัตริย์ออกจากพระที่เพื่อเตรียมองค์ออกสู่สนามรบ ก้าวขิ้นรถทรงที่บังคับโดยสารถีสวรรค์

jumboslot

พอมาถึงสนามรบทั้งสองจอมทัพต้องมีปราศัยกันตามประเพณี โดยมังกรกัณฐ์ชี้หน้าร้องหยามก่อน “ไอ้พวกมนุษย์ไร้สมองคิดบังอาจมาเทียบตนกับเหล่ามาร กูคือมังกรกัณฐ์เจ้ากรุงโรมคัล เสด็จลุงพญาทศกัณฐ์ตามกูมาให้มากุดหัวพวกมึงทิ้ง” พระรามขยับองค์เอ่ยวาจาโต้ตอบ “มังกรกัณฐ์ขุนยักษ์ อย่ามาอวดอ้างว่าเก่งกว่ากู ขนาดพ่อมึงยังตายด้วยศรของกูแล้วน้ำหน้าอย่างมึงจะเหลืออะไร” มังกรกัณฐ์เดือดดาลเมื่อพระรามกล่าววาจาจาบจ้วงพญาขรผู้เป็นพ่อ กระทืบบาทชี้หน้าพระรามแล้วสั่งให้พหลพลมารโจมตีศัตรูทันที เพียงครู่เหล่ายักษ์และวานรต่อสู้กันอย่างดุเดือด แต่ดูเหมือนว่าทัพเมืองโรมคัลจะประเมินความสามรถของเหล่าพลลิงต่ำไปมาก มารู้ตัวอีกทีก็ถูกฝูงลิงไล่ฉีกขาฉีกแขน กัดหูควักตาจนพลอสูรวิ่งหนีกันโกลาหล มังกรกัณฐ์เห็นว่าไพร่พลของตนตายเกลื่อนบ้างก็หนีทัพเข้าป่าดง จึงสั่งให้โลทัน (ยักษ์หัวโล้น หน้าสีฟ้า เคยขับรถทรงให้กุมภกรรณมาก่อน) สารถีประจำองค์ชักรถเข้าตีฟันเหล่าวานรด้วยตัวเอง จนเหล่าทหารลิงตายเกลื่อนด้วยแรงฟาดของศรมังกรกัณฐ์

slot

รามเกียรต์ 167

รามเกียรต์ 167
ไวยวาสูรหมอบเฝ้ารอราชาแห่งนครโรมคัลเพียงชั่วครู่ องค์มังกรกัณฐ์ก็เสด็จลงสู่พระที่นั่งแล้วร้องถามว่า “ไวยวาสูรขุนเสนีแห่งลงกา ลุงข้าพญาทศกัณฐ์จอมราชาแห่งมารมีสุขดีหรือไม่ แล้วท่านมีเหตุด่วนอันใดจึงมาถึงเมืองเรา” ไวยวาสูรทูตเอกกราบทูลอย่างฉับไว “บัดนี้ข้าศึกลิงป่าที่นำโดยมนุษย์รามลักษณ์ยกพลเข้าประชิดนครลงกาของพระบิตุลา เจ้าเหนือหัวจึงมีบัญชาให้ข้าบาทมาเชิญเสด็จยังลงกาเพื่อกวาดล้างเหล่าศัตรู”

joker123

เมื่อได้ยินชื่อของสองมนุษย์ พญามังกรกัณฐ์เลือดขึ้นหน้าเพราะยังแค้นครั้งพญาขรผู้เป็นพ่อพลาดพรั้งเสียทีแก่ราม มนุษย์ผู้ไม่คู่ควรแม้แต่จะกล่าวถึง มาบัดนี้บังอาจยกพลวานรป่าจะบุกยึกลงราชธานีของเหล่าอสูร “ไอ้พวกมนุษย์ มาสร้างความรำคาญไม่รู้สิ้น หากเทียบกับเหล่าอสูรแล้วมันสองพี่น้องก็เป็นดั่งแมลงวัน ดีหละข้าจะได้ออกศึกเพื่อล้างแค้นแทนพ่อ พ่อผู้ซึ่งปกป้องเกียรติของน้องสาวจนเสียชีวิต พ่อซึ่งเป็นทัพหน้าต้านทานภัยที่จะคุกคามเผ่าพันธุ์ขององค์พรหม แล้ววันนี้ก็มาถึง ดีหละข้าจะได้แสดงฝีมือให้นามกระฉ่อนไปทั่วแผ่นดินว่าข้ามังกรกัณฐ์ได้ล้างแค้นให้พ่อ

สล็อต

และได้ปัดรังควานให้สิ้นจากลงกา….วิรุณจักรขุนศึกข้า เจ้าจงจัดทัพเพื่อยาตราสู่ลงกาในยามรุ่ง” วิรุณจักรรับคำสั่งออกเกณฑ์ทหารกล้าที่ฝีมือดีที่สุดในโรมคัล จัดสรรทั้งพลเกาทัณฑ์อาบยาพิษ กองหอกซัด กองพลกระบอง กองทองปราย กองพลง้าว และกองพลถือทวน ล้วนพร้อมรออยู่ที่รถศึกแก้วกุดั่นทองประจำองค์มังกรกัณฐ์ พอยามรุ่งกษัตริย์แห่งโรมคัลตื่นจากบรรทมมาสรงน้ำอย่างสบายองค์ แต่งตัวอย่างภูมิฐานพร้อมออกเดินทาง บทชมเครื่องทรงของท้าวมังกรกัณฐ์รัชกาลที่หนึ่งท่านนิพนธ์ไว้งดงามถี่ถ้วนยิ่งนัก

สล็อตออนไลน์

ไขทิพย์สุหร่ายสายสินธุ์ สุคนธาธารกลิ่นเกสร
ทรงสอดสนับเพลาเชิงงอน เป็นมังกรรัดกระหวัดชงฆ์
ภูษาโขมพัสตร์พื้นม่วง ฉลุดวงแย่งยกกระหนกหงส์
ชายแครงชายไหวฉลององค์ เกราะเกล็ดภุชงค์ประดับพลอย
ทับทรวงตาบทิศเพชรแพร้ว แสงสังวาลแววดั่งหิ่งห้อย
ทองกรแก้วปรุฉลุลอย ธำมรงค์เพชรพร้อยอรชร
ทรงมหามงกุฎดอกไม้ทัด กรรเจียกจำรัสประภัสสร

jumboslot

พระหัตถ์จับศิลป์ฤทธิรอน บทจรไปขึ้นพิชัยรถฯ พระราชนิพนธ์ในร.1
พร้อมสั่งให้เครื่อนพลอย่างรโหฐาน เสียงปี่เสียงแตรเสียงร้องทหารฮึกเหิมตลอดทางจนข้ามสมุทรถึงลงกา มังกรกัณฐ์เข้ากราบองค์บิตุลาผู้ราชาแห่งยักษ์ ทศกัณฐ์ยินดียิ่งนักเข้าประคองกอดลูบหลังต้อนรับอย่างหวานชื่น “มังกรกัณฐ์หลานรัก ทางโรมคัลอยู่อย่างร่มเย็นดีอยู่หรือ แล้วชนนีเจ้ารัชฎาสูรเป็นอยู่พูลสุขดีอยู่หรือ”

slot

รามเกียรต์ 166

รามเกียรต์ 166
หลังจากอินทรชิตเกือบเสียทีแพ้พระลักษณ์ในสนามรบ องค์ชายมารซมซานกลับเข้าเมืองลงกาตัวเปล่าเพราะขณะนี้ทรงเสียไพร่พล เสียรถศึกในการปะทะครั้งแรกกับกองทัพมนุษย์ ยังมิได้พักให้หายเหนื่อยอินทรชิตก็รีบลาทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อไปที่เขาอากาศคีรีเพื่อทำพิธีชุบศรนาคบาศอันเป็นเป็นสุดยอดอาวุธอีกอย่างหนึ่งของชนเผ่าอสูร เมื่อถึงยามรุ่งวันต่อมาอินทรชิตนำมหาดเล็กส่วนพระองค์ทั้งสี่เหล่าออกเดินทาง จนหยุดทัพเมื่อถึงเชิงเขาอากาศคีรี พบเจอชัยภูมิพอเหมาะจึงสั่งให้กระจายกำลังคุ้มกันรอบเขาให้พร้อมทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลาเจ็ดวัน เจ็ดคืน โดยอย่าให้ใครเข้ามารบกวนได้ ต่อมาพญายักษ์หาทำเลเหมาะเพื่อจะพระกอบพิธีชุบศรจนมาเห็นบริเวณถูกใจ ตามลักษณะดังนี้

joker123

แลเห็นต้นไม้โรทัน ใบนั้นมีน้ำไหลหยด
หอมกลิ่นรวยรื่นโอชารส กำหนดแสนอ้อมคณนา
มีโพรงเป็นช่องชั้น เทวัญพักทักษ์รักษา
ยอดเขามีท่อธารา โปรยปรายลามาเป็นละออง
ภูตพรายกระหึ่มครึมคราง ปัดรังควานโขมดกู่ก้อง
เยือกเย็นทุกเส้นขนพอง จักจั่นเรื่อยร้องวังเวงใจ
อสุราจึ่งทำอำนาจ กระทืบบาทสนั่นหวั่นไหว
บรรดาภูตผีให้หนีไป แล้วเข้าในโพรงไม้โรทันฯ พระราชนิพนธ์ในร.1

สล็อต

เจ้าชายแห่งลงกาพบเจอสถานที่เหมาะแก่การชุบศรพรหมมาศ เห็นโพรงในต้นไม้ใหญ่แต่ก็มีเทพารักษ์ตลอดจนภูตผีเจ้าถิ่นอาศัยอยู่แล้ว อุปราชแห่งเมืองมารประกาศก้อง “ข้าอยากได้อะไรก็ต้องได้ ภูตผี วิญญาณที่อยู่ในสถานที่นี้จงออกไปให้พ้น กูคือเจ้าของผืนแผ่นดินนี้” พร้อมกระทืบบาทดังสนั่นทั่งหุบเขา ผีป่า เจ้าที่ ต่างกระเจิงหนีกันเพราะกลัวเจ้าฟ้าผู้ครองแผ่นดิน อินทรชิตแทรกองค์เข้าไปในโพรงแล้วจุดธูปเทียนนมัสการองค์บรมพรหมแล้วหลับตาตั้งสมาธิรวบรวมพลังจิตไว้ที่ศรสิทธิ์ บริกรรมคาถาจนเหล่านาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขาอากาศคีรีทนไม่ไหวด้วนมนตราอันแรงกล้า สามารถบังคับให้เหล่านาคและงูพิษต้องดิ้นรนขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อมาคายพิษอาบศรนาคบาศ ดั่งแรงบริกรรมของอินทรชิต

สล็อตออนไลน์

ในขณะที่ลูกชายคนโปรดทำพิธีชุบศรอยู่ พญาทศกัณฐ์จำเป็นที่จะต้องหาใครก็ได้ที่มีฤทธิ์ มีเกียรติพอที่จะออกไปรับหน้าทัพมนุษย์ไว้ก่อน จะส่งขุนศึกทั่วไปออกรับหน้าก็จะเสียชื่อลงกา จะหาใครที่เก่งกล้ากว่าอิทรชิตที่เป็นเชื้อร่วมวงศ์พรหมก็ดูขัดสนเต็มที พญามารคิดทบทวนไปมาว่าจะส่งใครออกรบแทนลูกตัว จนนึกขึ้นได้ “ดูก่อนไวยวาสูร เสนาที่ข้าไว้ใจที่สุด เจ้าจงไปที่นครโรมคัลไปเชิญ พญามังกรกัณฐ์ หลานเราให้มาเข้าเฝ้าด่วน” ไวยวาสูร(ยักษ์ปากขบ สวมกระบังหน้า หน้าสีหงดิน (สีอิฐ) หัวโล้น) ถวายบังคมลาแล้วรีบเหาะมุ่งไปยังนครโรมคัล

jumboslot

เมืองโรมคัลเดิมเป็นของพญาขร ผู้เป็นน้องของทศกัณฐ์ พญาขรหลงเชื่อนางสำมนักขาจนเกิดศึกและต้องศรพระรามจนถึงแก่ความตาย พญาขรมีบุตรสองตนชื่อว่า มังกรกัณฐ์และแสงอาทิตย์ เมื่อผู้เป็นพ่อเสียชีวิตบุตรชายคนโตคือมังกรกัณฐ์จึงสืบวงศ์ผ่านนครโรมคัลต่อมา บางท่านอาจจะงงว่าทำไมยักษ์ตนนี้ถึงชื่อมังกรกัณฐ์ เป็นเพราะที่ศรีษะของอสูรหนุ่มตนนี้สวมชฎายอดนาค จึงมีเอกลักษณ์ที่จำได้ง่ายคือ หน้าสีเขียว (บ้างว่ามีหน้าทอง) เคี้ยวคุด ปากขบ ตาจระเข้ มีมงกุฎยอดนาค มีพระแสงศรและจักรแก้วเป็นอาวุธ จริงๆแล้วเราคุ้นเคยกับยักษ์ตนนี้มาก่อนเพราะมังกรกัณฐ์คือควายทรพี (ผู้ที่เคยฆ่าพ่อควายทรพาแล้วต่อมาถูกพาลีฆ่าตายในถ้ำ) กลับชาติมาเกิดเป็นบุตรของพญาขรและนางรัชฎาสูร แต่ต่างอยู่ที่ชาตินี้เป็นผู้กตัญญูมาก

slot

รามเกียรต์ 165

รามเกียรต์ 165
ลูกจึงจะมาขอลาพระบิดาไปชุบศรนาคบาศที่เขาอากาศคีรี เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ระหว่างนี้เสด็จพ่อควรจัดทัพไปขัดตาศัตรูไว้ก่อน…” ทศกัณฐ์มิได้แสดงอาการกริ้วแต่อย่างใดทั้งที่ลูกเหมือนจะพ่ายแพ้กลับมา “เป็นเรื่องธรรมดาของการศึกที่มีเพลี่ยงพล้ำกันได้ ผู้ที่น่าได้รับการสรรเสริญคือผู้ที่ยอดรับหมั่นศึกษาจุดอ่อนของตนหลังจากเสร็จศึก… พ่อยินดีที่ลูกมีสติปัญญาหลักแหลม คิดวิธีแก้กลศึก อย่าห่วงทางนี้เลยอินทรชิต พ่อจะจัดหาผู้ไปขัดทัพเอง ลูกจงชุบนาคบาศให้สำเร็จเถิด…” จอมอสูรทศัณฐ์โอบกอด หอมแกมซ้ายขวาลูกชายสุดที่รักอย่างชื่นใจ

joker123

ครั้นถึงวันรุ่งขึ้น การศึกยังต้องดำเนินต่อไปตามที่อินทรชิตได้ลั่นคำไว้แต่เมื่อวาน ทศกัณฐ์คิดอยู่ว่าจะจะให้ใครเป็นขุนศึกเพื่ออกไปขัดตาทัพของพระลักษณ์ในช่วงที่อิทรชิตไม่อยู่ดี จึงเรียก วาสูร เสนายักษ์ผู้รู้ใจให้ออกไปเมืองโรมคัลเพื่อตาม……….
อ่านต่อตอนหน้านะครับ
*นรสิงห์ เป็นปางนึงของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยักษ์ที่ชื่อว่าหิรัณยกศิปุ
**พระเต่าทอง คือปางหนึ่งของพระนารายณ์เช่นกัน เพื่อรองไม่ให้เขาอันเป็นแกนกวนในพิธีกวนน้ำอมฤตทะลุโลก

สล็อต

ขอแทรกการเปรียบเทียบระหว่างรามเกียรติ์และรามายณะของอินเดียบ้างนะครับ การมโนภาพของเมืองลงกาจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก ในรามเกียรติ์ของไทยจะถือว่าราชสำนักแห่งลงกามีแบบแผนไม่ต่างอะไรกับราชสำนักฝ่ายอโยธยาเท่าไรนัก แต่ในรามายณะฉบับดั่งเดิมของอินเดียจะบรรยายว่ายักษ์ส่วนใหญ่จะใช้อาวุธหนักเช่นกระบอง ง้าว โตมร ดาบเล่มใหญ่ การบรรยายบทบาทของเหล่าอสูรก็จะป่าเถื่อน มักมากในเรื่อเพศ

สล็อตออนไลน์

ไม่มีมารยาทดีเหมือนพวกมนุษย์ เช่นกุมภกรรณคือยักษ์ที่ดุร้าย กินเก่ง นอนเก่ง ใช้กำลังเข้าโจมตีศัตรู ชอบมีหญิงรับใช้มากมาย แต่ของไทยเรากุมกรรณจะเป็นยักษ์สะอาด กินเจ ใช้เทพอาวุธสังหารศัตรู รักสะอาด อีกตัวละครคือ หนุมาน ของไทยเราจะเจ้าชู้ ใจร้อนมักทำเกินคำสั่ง บางครั้งเหมือนทำตามใจตนเอง แต่ของอินเดียจะเป็นลิงรักษาพรหมจรรย์ ใจเย็น ยึดความยุติธรรมและพระรามเป็นที่ตั้ง

jumboslot

แต่ตัวละครที่ดูเหมือนจะบรรยายได้ใกล้เคียงกันที่สุดคืออินทรชิต ทั้งเล่มของอินเดียและของไทยจะบอกว่าเป็นยักษ์หล่อ หุ่นดี แต่งตัวเนี๊ยบ มีการศึกษาที่ดี รักพ่อ อ้อนแม่ เก่งวิชาธนูอันเป็นศาตร์ของชาวกษัตริย์ที่นิยมเรียนกันในยุคนั้น ที่สำคัญพูดถึงศรนาคบาศเหมือนกันด้วย ลองติดตามกันดูนะครับว่าศรนาคบาศ

slot

รามเกียรต์ 164

รามเกียรต์ 164
เมื่อรถศึกถูกทำลายอินทรชิตก็ตกลงยังพื้นดิน ด้วยความแค้นยักษ์หนุ่มทรงกายได้อีกครั้งกระโจนเข้าโจมตีพระลักษณ์บนรถทรง ต่างฝ่ายต่างผลัดกันหวดด้วยศร และแล้วอินทรชิตก็พลาดตกลงมาจากรถของพระลักษณ์สู่พื้นดินอีกครั้ง คราวนี้พระลักษณ์กระโดดตามลงมาคว้ายอดชฎาของอินทรชิตไว้พลางเหยีบเข่าของพญายักษ์ แล้วกระหน่ำตีจนจอมมารเซด้วยแรงศร ขณะนี้อินทรชิตรู้สึกเจ็บปวดทั่วร่างและเสียหน้าต่อไพร่พลอย่างมากจึงรวบรวมแรง เรียกศรสิทธ์แผลงไปบนฟ้าเกิดเป็นสายฟ้าแลบเข้าเผาไหม้กองทัพวานร พลลิงวิ่งหนีตายกันสุดชีวิตเพราะทนความร้อนของพระเพลิงไม่ไหว พระลักษณ์จึงแก้โดยจับศรพลายวาตขึ้นสายแผลงไปต้องกลางอกของอินทรชิต

joker123

พญามารเจ็บแทบขาดใจ รวบรวมแรงตั้งสติยกมือทั้งสองพนมขึ้นเหนือหัวแล้วนึกถึงพรหมคุณ แล้วแข็งใจท่องคาถาได้เจ็ดคาบแล้วลูบไปทั่วกาย จนศรหลุดออกจากอก จวบกับกาลนั้นเป็นเวลาที่พระอาทิตย์จะลดเหลี่ยมขอบฟ้าพอดี อินทรชิตจึงร้องว่า “นี่พระลักษณ์ เราทั้งสองก็สู้กันมาตั้งแต่เช้า ผลัดกันรุกรับ จนกาลนี้ใกล้จะค่ำแล้วเราเห็นควรว่าต่างควรเลิกทัพกันไปก่อน แล้วยามรุ่งพรุ่งนี้จึงออกมาสู้กันใหม่”

สล็อต

พญามารหนุ่มไม่รอฟังคำตอบ สั่งไพร่พลที่เหลืออยู่ถอยทัพกลับเข้าลงกาทันที
พระลักษณ์เห็นว่าศัตรูไม่ประสงค์จะรบต่อตามราชประเพณีที่จะไม่สู้กันในยามวิกาลจึงสั่งให้ถอยทัพกลับค่ายตรงเข้ารายงานผลงานของตนในวันนี้ต่อพี่ชาย พระรามรู้สึกภูมิใจในตัวน้องชายยิ่งนักเข้าสวมกอดแล้วอวยพรให้น้องได้ชัยชนะอันเด็ดขาดในวันพรุ่งนี้ เหล่าพลวานรคุยกันอย่างออกรสว่าต่างได้ฆ่ายักษ์กันไปกี่ตน เสียงเฮฮาหยอกล้อกันดังสนั่นค่าย

สล็อตออนไลน์

ต่างกับบรรยากาศในลงกาที่เงียบเหงาจากการที่องค์อินทรชิตได้คาดคะเนกำลังของข้าศึกต่ำเกินไป จนตนเองก็เกือบจะเอาตัวไม่รอด องค์ชายแห่งอสูรเข้าเฝ้าพระบิดาทศกัณฐ์ทันที “ทูลกระหม่อมพ่อ วันนี้ลูกได้สู้รบกับศัตรูนามว่าพระลักษณ์ตั่งแต่เช้าจนใกล้ค่ำ ลูกเกือบต้องตายด้วยศรของเจ้ามนุษย์ซะแล้ว

jumboslot

แถมยังเสียรถ เสียไพร่พลไปมากมายในวันนี้… ลูกยอมรับว่าลูกคาดกำลังของข้าศึกผิดไปอย่างมาก จนลูกแทบจะเอาตัวไม่รอด…. อาวุธธรรมดาๆที่เรามีคงไม่สามารถจัดการกับทัพสองมนุษย์พี่น้องรามลักษณ์ได้แน่….

slot

รามเกียรต์ 163

รามเกียรต์ 163
พระลักษณ์ไม่สามารถทนให้ยักษ์หนุ่มดูถูกต่อไปได้ “เจ้าชายยักษ์จอมพาล ท่านอย่ามาเทียบตนเสมอพระเจ้าทั้งห้าเลย ตัวข้านี้เป็นอนุชาของพระรามผู้คือองค์นารายณ์อวตารลงมาพร้อมด้วยศรวิเศษอีกสามเล่ม จะว่าไปเจ้าก็คือหิ่งห้อยแสงน้อยๆ…มีหรือจะมาเทียบกับพี่เราผู้เปรียบดั่งพระอาทิตย์ได้ อย่าว่าแต่ลูกยักษ์อย่างเจ้าเลยนะแม้แต่ทศกัณฐ์…..ก็ต้องตายด้วยศรขององค์รามพี่ข้า!!!”

joker123

อินทรชิตโกรธดั่งไฟลุกเมื่อได้ยินมนุษย์ตัวเล็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยืนต่อคำอยู่ตรงหน้า “กูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าผู้อ้างเป็นน้องพระนารายณ์จะเก่งแต่ปากหรือไม่…รณภพ ขุนพลแห่งเรา จงนำพลมารฆ่าพวกมันทุกตัว!!” รณภพมิรอช้านำกองกำลังทัพอสูรเข้าโจมตีกองทัพวานรจากทุกทิศ สุรเสนและสุรกานต์เห็นยักษ์บุกเข้ามาจึงนำพลเข้าปะทะอย่างลืมตายเช่นกัน
ยักษ์แทงลิงปัดกัดตบ หลีกหลบรวดเร็วดั่งจักผัน
ถ้อยทีถ้อยหักกล้ากัน ต่างแข็งต่อขันประจัญบาน
บ้างเหยียบเข้าเหยียบเอวเหยียบบ่า ต่างง่าอาวุธจะสังหาร
หมู่ลิงหักโหมโรมราญ พลมารตายยับไม่สมประดี

สล็อต

กองกำลังวานรอาศัยความว่องไวและสู้อย่างไร้กระบวนท่าเข้าต่อตีตอบโต้กองอสูรจนพ่ายแพ้แตกขบวนไป รณภพทนเห็นภาพทหารของตนแตกทัพไม่ไหวจึงตะโกนร้องสั่ง “พวกมึงชาติอสูร จงกลับไปรบ รบเพื่อลงกา เพื่อทศกัณฐ์ผู้เป็นเจ้าแห่งมาร หากไอ้ยักษ์ตนใดจะหนีทัพ กูจะกุดหัวมันด้วยมือกูเอง….จงสู้ สู้เพื่อนายเรา” เหล่าทหารเลวแห่งลงกากลับหัวเข้าประจัญบานต่อจนศพลิงในสนามรบเริ่มมากขึ้นๆ หนุมานเห็นท่าไม่ดีจึงชักตรีออกมาจากอกเข้าไล่แทงเหล่าอสูรอย่างไม่เลือกหน้า นอนตายเรียงเป็นทางจนมาถึงหน้ารถทรงอินทรชิต มหาอุปราชแห่งลงกาเพิ่งเคยเห็นฤทธ์ของหนุมานอย่างเต็มตาเป็นครั้งแรก “ไอ้ลิงป่า มึงไม่กลัวกูผู้เป็นหน่อเนื่อเชื้อวงศ์พรหมหรือไร กูมีอาวุธที่เทพทั้งสามประทานมาให้ อย่ามาสู้กับกูเลยเดี๋ยวมึงพาลจะตายด้วยศรของกูอีกตัว” หนุมานตอบกลับอย่างไม่ไว้หน้า “ไอ้อินทรชิตถึงมึงจะแผลงศรทั้งสามเล่มมา กูก็ไม่ระคายขนหรอก ตัวกูก็สืบสายจากพญาพาลี แล้วตรีเพชรอันนี้พระอิศวรก็ทรงประทานให้กูมากับมือ ตระกูลของมึงนั้นแหละที่จะตายด้วยมือกู”

สล็อตออนไลน์

อินทรชิตขบฟันด้วยความโกรธที่หนุมานกล้ามาท้าทาย พญามารขึ้นศรและแผลงออกแหวกอากาศไปต้องกลางอกหนุมานจนร่างบุตรพระพายกระเด็นไปยังขอบสนามรบ พญาสุครีพและองคตเห็นหนุมานเสียทีแก่ยักษ์หนุ่ม จึงเข้าโจมตีเหล่าหมู่มารจนหัวขาด ตัดขาด ตายเกลื่อนไปจนถึงรถทรงของอินทรชิต พญามารเห็นลิงแดงและลิงเขียวบุกมาจนถึงตัวจึงตะหวาดไปว่า “ที่มึงสองตัว บังอาจบุกเข้ามาถึงตัวกู นี่มีดีกว่าหนุมานหรือไร ดูสิเจ้าหนุมานยังนอนสลบอยู่ตรงโน่นเลย มึงสองตัวเข้ามาสิ เข้ามาหากูผู้เป็นยมบาลที่จะมาเอาชีวิตมึงในวันนี้” สุครีพฉุนเลือดขึ้นหน้า ชี้หน้าอิทรชิต “ไอ้เด็กเมื่อวานซืนยังไม่หย่านมแม่ มึงอย่ามาอวดฤทธิ์เดชเลย กูเคยจะได้หัวทศกัณฐ์พ่อของมึงแต่ครั้งหักฉัตรแล้ว แต่ดีที่กูเกรงจะทำเกินคำสั่งองค์รามจึงไว้ชีวิตพ่อมึงไว้ หรือมึงมีอะไรที่ดีกว่าพ่อมึงรึ…ไอ้ยักษ์อัปรีย์”

jumboslot

อินทรชิตโกรธยิ่งนักที่สุครีพมาพาดพิงถึงทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อ จึงขึ้นธนูท่องมนต์และแผลงศรขึ้นฟ้าจนเสียงสนั่นไปทั่ว ปรากฎเป็นห่าฝนลูกธนูตกลงมาต้องสุครีพ องคตและวานรสิบแปดมงกุฎตัวอื่นๆล้มลง พระลักษณ์เห็นว่าขณะนี้ทัพของตนเสียเปรียบอย่างมาก หากปล่อยไว้จะพากันตายทั้งหมดจึงขึ้นศรออกแรงน้าวสุดตัวแผลงไปบนท้องฟ้าเกิดเป็นลมพัด พระพายผ่านมาต้องร่างวานรที่บาดเจ็บจนแทบสิ้นชีพให้หายเจ็บและฟื้นกำลังกลับคืนมาสู้ต่อ จากนั้นศรแห่งพระอนุชากก็เข้าโจตีไล่ฆ่าพลอสูรตายเกลื่อนสนาม หนำซ้ำศรชัยของพระลักษณ์ยังเข้าสังหารราชสีห์เทียมรถศึกตลอดจนสารถีของอินทรขิตตายไปตามๆกัน ศรเล่มเดิมยังเข้าทำลายรถศึกของอินทรชิตจนย่อยยับ พอเสร็จกิจศรชัยเล่มดังกล่าวก็กลับคืนสู่แร่งธนูของพระลักษณ์ผู้เป็นนายของมัน

slot

รามเกียรต์ 162

รามเกียรต์ 162
อีกฝากหนึ่งของเกาะลงกา พระรามได้ยินเสียงเดินทัพดังสนั่นจนแผ่นดินสะเทือน จึงถามพิเภกว่าคราวนี้นายทัพคืออสูรตนใดและท่านคิดว่าเราสมควรใช้ใครออกไปรับมือจึงจะเหมาะสม พิเภกทูลอย่างตรงไปตรงมาว่า “แม่ทัพที่นำกองกำลังอสูรมาท้าทายอยู่หน้าค่ายคือ มหาอุปราชลงกาองค์ใหม่นามว่าอินทรชิต เป็นบุตรชายคนโตของพญาทศกัณฐ์ มีทั้งฤทธิ์ ทั้งสติปัญญาอันหลักแหลม… เกินกว่าขุนกระบี่ใดในกองทัพของเราจะรับมือได้ จะมีแต่พระอนุชาองค์ลักษณ์ผู้ที่จะสามารถรับมือยักษ์หนุ่มตนนี้ได้ และไม่มีอะไรจะสมเกียรติเท่าการต่อยุทธระหว่างแม่ทัพคู่นี้อีกแล้ว” พระลักษณ์อาสาจะออกรบกับอินทรชิตก่อนที่พระรามจะออกปากร้องขอซะอีก แต่การศึกนี้จะเป็นศึกที่หนักหนาที่สุดในชีวิตของพระลักษณ์อย่างแน่นอน พระรามจึงบัญชาให้พญาสุครีพจัดทัพให้รัดกุมอย่างที่สุด

joker123

เราได้ทราบรายละเอียดการแต่งตัวของอินทรชิตแล้ว ตอนนี้มาดูการแต่งองค์ของพระลักษณ์บ้าง
น้ำทิพย์องค์ท้าวเทเวศร์ถวาย บุปผาปรุงโปรยปรายหอมหวาน
สุคนธาธารทิพย์สุมามาลย์ สนับเพลาแก้วกาญจน์เป็นเชิงงอน
ภูษาคู่อมรินทร์ทรง เครือหงส์คาบช่อเกสร
ชายแครงเครื่องทิพย์อลงกรณ์ ชายไหวอรชรทับทิมพราย
ตามทิศทับทรวงเฟื่องห้อย สอดสร้อยสังวาลสามสาย
ทรงกรรูปวาสุกรีกลาย พาหุรัดพลอยรายธำมรงค์
ทรงมหามงกุฎทิพมาศ งามวิลาสดั่งท้าวครรไลหงส์
พระหัตถ์จับพระแสงศรทรง เสด็จมาลาองค์พระสี่กรฯ

สล็อต

พระราชนิพนธ์ในร.1
พระลักษณ์ก็แต่งองค์โก้หรูไม่แพ้อินทรชิตเลย แต่ที่น่าสังเกตว่า พระราม พระลักษณ์ ออกมาเดินดงร่วมสิบกว่าปีแล้ว แม้ช่วงท้ายๆพระอินทร์นำเครื่องทรงกษัตริย์มาประทานให้ แต่ก็ยังน่าแปลกใจที่มีเครื่องประดับมากมาย นำติดตัวเพื่อเปลี่ยนทุกครั้งในการออกศึก ของมีค่าต่างๆ ผ้าทรงและของแต่งองค์น่าจะเป็นของเทพ ของเทวดาที่สามารถเรียกหายามจำเป็นได้
พระรามเข้าสวมกอดน้องอวยชัยให้มีชัยก่อนจะเดินทัพ ก่อนจะขึ้นรถทรงพระลักษณ์ก้มกราบแทบเท้าพี่ชายอย่างภักดี จากนั้นเคลื่อนทัพออกรับมือกองทัพมาร

สล็อตออนไลน์

อินทรชิตมองเห็นทัพวานรนำโดยมนุษย์มุ่งตรงมายังสมรภูมิ จึงถามโลทันสารถียักษ์คนสนิทว่า “มโลทัน เจ้ารู้หรือไม่ว่ามนุษย์ผู้ที่นำกองทัพลิงป่ามานี่ คือใคร เจ้ารามหรือน้องของมัน ดูหน้าตางดงามราวกินนร เอวบางร่างน้อย อ้อนแอ่นเชียว” โลทันกราบทูลว่า “นายทัพนายนี้คือพระลักษณ์ มนุษย์คนน้องที่เคยรอดชีวิตจากพิษหอกของท้าวกุมภกรรณมาแล้ว” จากนั้นอินทรชิตจึงสั่งให้โลทันชักรถศึกขึ้นไปประจันหน้าศัตรูแล้วตะโกนข่มนามว่า

jumboslot

“พระอนุชา… ท่านนี้โง่เขลายิ่งนัก บังอาจจะมาสู้กับเราผู้เป็นใหญ่ในหมู่มาร เจ้าก็เหมือนกับลูกกวางที่เดินมาเป็นเหยื่อถึงปากพญาราชสีห์ จะบอกให้เอาบุญนะว่าเราพญาอินทรชิตไม่เคยเกรงใครในสามโลก เว้นแต่เทพเจ้าทั้งห้าพระองค์เท่านั้นคือ พระอิศวร พระพหรม พระนารายณ์ พระนรสิงห์* และพระเป็นเจ้าเต่าทอง** ทางที่ดีเชิญพระอนุชาเร่งกลับไปเถอะ….เพราะน้ำหน้าอย่างเจ้าทนพิษจากศรของข้าไม่ได้หรอก….จงกลับไปซะ!!!”

slot

รามเกียรต์ 161

รามเกียรต์ 161
อินทรชิตผู้มีใจฮึกเหิมรู้สึกไม่พอใจผู้เป็นแม่อย่างยิ่ง “เหตุใดท่านแม่จึงดูแคลนสุริย์วงศ์ยักษ์เล่า กะอีแค่มนุษย์กระจอกสองคนจะน่ากลัวซะเท่าไหร่ นี่ยังมิรวมอาวุธต่างๆที่องค์เทพประทานให้… ลูกยังมองไม่เห็นเหตุผลใดที่จะทำให้แพ้การศึกนี้เลย จงประสาทพรแด่ลูก ลูกขอกราบลาท่านแม่” ยักษ์หนุ่มออกมาจากปราสาทหลวงตรงลี่เข้าสั่งมโหทรขึนเสนาให้จัดทัพออกศึก ให้คัดเอาแต่ขุนมารผู้กล้า ทั้งขุนช้าง ขุนม้า ขับรถศึกพรั้งพร้อมด้วยอาวุธชนิดต่างๆเช่น ง้าว ทวน เกาทัณฑ์ จัดกระบวนเป็นหมวดกองเตรียมรับเสด็จเจ้าชายจอมทัพองค์ใหม่แห่งลงกา

joker123

ตามราชประเพณีก่อนออกศึกอินทรชิตผู้จอมทัพต้องเข้าชำระร่างกาย แต่งองค์ให้สง่างามสมเกียรติชาวกษัตริย์ แต่งตัวด้วยผ้าพื้นเขียว ตบแต่งองค์ด้วยเครื่องประดับมีค่า ใส่แหวนเพชร สวมมงกุฎทัดดอกไม้แดง พญามารคว้าศรศิลป์ขึ้นรถทรงอย่างผ่าเผย พลางร้องสั่งให้เคลื่อนทัพออกขยี้ศัตรูทันที

สล็อต

ในขณะเดียวกันพระรามก็เพิ่งตื่นจากบรรทม ชมฝูงผึ้งตอมเกษรดอกไม้ ฟังเสียงนกร้อง ดมกลิ่นหอมอบอวนจากสายลมอ่อนที่โชยมา เหมือนทรงไม่รีบร้อนและไม่รู้เลยว่าศึกใหญ่กำลังมาประชิตองค์ จากนั้นเสด็จออกสู่สภาวานรแล้วได้ยินเสียงโห่ร้องของข้าศึกที่ลานหน้าค่าย จึงถามพิเภกที่ปรึกษา “พญาพิเภก เสียงอึกทึกด้านนอกคงจะเป็นทัพศัตรูที่ตามมาล้างแค้นแทนกุมภกรรณเป็น ท่านรู้หรือไม่ว่าคราวนี้ผู้ใดเป็นแม่ทัพมาร” พญาพิเภกประนมมือทูลว่า “กระหม่อมเห็นว่าการศึกนี้หนักหนากว่าทุกครั้งที่ผ่านมา นายทัพที่ยกมานี้คือองค์ชายในทศกัณฐ์นามว่าอินทรชิต ผู้สามรถทั้งฤทธาและกลศึก ฉลาดหลักแหลมกว่าใครในลงกา” พระรามเริ่มมีพระพักศ์กังวล “แล้วนี่เราจะใช้ใครออกไปรับศึกจึงจะคู่ควร” พิเภกเรียนทูลตามตรง “การต่อยุทธกับอินทรชิตนี้หนักหนานัก ไม่มีนายทัพนายใดที่จะคู่ควรทั้งฤทธาและยศฐาในการศึกกับอินทรชิตเท่าองค์ลักษณ์” พระรามผินหน้าไปทางน้องสุดที่รัก พระลักษณ์ไม่รอให้พี่เอ่ยปากถาม ดูตาก็รู้ใจพี่จึงชิงขันอาสานำพลออกศึกเพื่อรับมือกับทัพหลวงที่นำโดยพญามารหนุ่มนามว่า…อินทรชิต…..

สล็อตออนไลน์

อินทรชิตแค้นใจที่กุมภกรรณต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของพวกมนุษย์เดินดิน และไม่เข้าใจว่าพระเจ้าอาของตนพลาดท่าเสียทีได้อย่างไร เพราะอสุรพงศ์คือสุริยวงศ์ที่องค์พรหมพระทานพรมาให้ ไม่มีเทวดาหรือสิ่งมีชีวิตหน้าไหนจะมีอำนาจเหนือกว่า ชาวลงกายอมก้มหัวให้แต่เทพเจ้าสูงสุดทั้งสามพระองค์เท่านั้นคือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหมผู้เป็นต้นตระกูลของตน อินทรชิตอาสาทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อจัดทัพเพื่อออกไปกำจัดศัตรูมนุษย์ราม ลักษณ์และกองทัพลิงป่า ก่อนจะออกรบก็ต้องแต่งองค์ตามราชประเพณีอย่างเหมาะสม
สุหร่ายโปรยปรายดั่งสายฝน สุคนธ์ธารกลิ่นเกสร
ทรงสอดสนับเพลาเชิงงอน เป็นรูปมังกรเกี่ยวกัน
ภูษาพื้นตองทองยก ตรวยกระหนกเกี่ยวกรองทองคั่น

jumboslot

ชายไหวชายแครงเครือวัลย์ เกราะเกล็ดกุดั่นสุพรรณพราย
ฉลององค์ตาบทิศสังวาลแก้ว ทับทรวงดวงแววจำรัสฉาย
พาหุรัดทองกรมังกรลาย ธำมรงค์เพชรพรายอรชร
ทรงมหามงกุฎดอกไม้ทัด กรรเจียดจำรัสประภัสสร
พระหัตถ์จับศิลป์ฤทธิรอน บทจรขึ้นทรงสุนกานต์ฯ
พระราชนิพนธ์ในร.1
จากนั้นมหาอุปราชหนุ่มแห่งลงกาออกเคลื่อนทัพหมายประจัญบานเหล่าวานรให้เด็ดขาด โดยจัดทัพอย่างเพรียกพร้อมทุกอัตราศึก

slot