รามเกียรติ์ 299

รามเกียรติ์ 299
เมื่อโคเทพได้ยินชื่อพระราม ก็จำได้ว่าพระอิศวรเคยสั่งไว้ว่าให้อำนวยความสะดวกแก่ทหารแห่งพระอวตารเมื่อกาลเวลามาถึง “หากท่านพญาวานรต้องการมูลของเราก็จงเก็บไปได้ตามสบาย” หนุมานอ้อมตัวโคเทพมาทางด้านซ้ายแล้วบรรจงเก็บมูลสดไว้เต็มสองมือ พยักหน้าลงต่ำเพื่อแสดงความขอบคุณพาหนะแห่งอิศวร บริกรรมคาถาแล้วโยนเก็บใบโอสถและมูลโคไว้บนฟ้า

joker123

จากนั้นพญาวานรแทรกแผ่นดินลงไปยังเมืองบาดาล ทะลุชั้นดินจนมาถึงท้องพระโรงของพญากาลนาค ทำเอาชาวราชสำนักแห่งนาคนครวุ่นวายด้วยความตกใจ “นี่ท่านคงมิใช่วานรธรรมดาแน่ ๆ มาถึงเมืองบาดาลนี้ด้วยเหตุใด” พญากาลนาคผู้เป็นเจ้าเมืองบาดาลและเป็นพ่อตาของทศกัณฐ์ เพราะเป็นพระบิดาของนางกาลอัคคีผู้เป็นสนมฝ่ายซ้ายของเจ้าลงกา หนุมานขยับเข้าใกล้ “อันตัวข้าคือหนุมานบุตรแห่งพระพาย เป็นทหารขององค์รามนารายณ์อวตาร บัดนี้ได้รับบัญชาให้มาหาลูกบดยาเพื่อนำไปปรุงโอกสถวายพระลักษณ์องค์อนุชา จะขอให้ท่านกาลนาคโปรดกรุณามอบแท่นหินบดยาแก่ข้าด้วยเถิด” ด้วยความยำเกรงพระนารายณ์ (นาคกลัวครุฑที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์) พญากาลนาคจึงมอบแท่นหินบดยาโดยมิถามอะไรให้เสียเวลา “นี่คือแท่นบดโอสถ แต่ลูกหินที่ใช้บดยานั้นอยู่ที่เมืองลงกา พญาทศกัณฐ์ใช้หนุนหัวเวลานอน ท่านหนุมานผู้มีกำลังและปัญญาคงจะสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อย่างไม่ยาก”

สล็อต

ต้องเข้าใจฐานะลำบากของพญากาลนาค เพราะทั้งกลัวพระรามผู้เป็นอวตารของเทพเจ้าและกลัวลูกเขยผู้เป็นใหญ่ในหมู่มาร จึงตอบสั้นๆถึงที่เก็บลูกหินเท่านั้น หนุมานดีใจยิ่งเพราะเหลืออีกภาระกิจอีกอย่างเดียวเท่านั้นตนก็จะทำงานสำเร็จ หนุมานยกมือไหว้อย่างรีบเร่งแล้วกระโดดแทรกแผ่นดินกลับขึ้นมายังผิวดิน ถีบทะยานเหอะตรงดิ่งไปยังเมืองลงกาตามคำบอกของพญากาลนาค

สล็อตออนไลน์

หนุมานยังจำแผนผังเมืองมารได้อย่างดีเพราะเคยเผามากับมือ จึงตรงไปยังมหาปราสาทของทศกัณฐ์ แต่ก่อนจะกระทำการใดพญาวานรสงบใจระลึกถึงคุณพระอวตารแล้วอธิฐานเสี่ยงทายว่า “ด้วยอำนาจแห่งองค์รามาผู้อวตารมาปราบยุคเข็ญ ข้าขอฝากศิลาบดยาไว้กลางอากาศ” แล้วยอดกระบี่ก็โยนแท่นบดยาขึ้นไปค้างไว้บนฟ้าดั่งมีมือที่มองไม่เห็นมารองไว้

jumboslot

หนุมานได้ยินเสียงขับร้องของเหล่านางกำนัล จึงแน่ใจว่าทศกัณฐ์ยังไม่เข้านอนแน่ จึงสำรวมกายท่องมนต์คุณพระอิศวรสะกดให้คนทั้งเมืองลงกาหลับใหลแบบซึมลึก ทั้งนางในน้อยใหญ่จนถึงท้าวพญามารต่างหลับไหลกันทั้งเมือง ขนาดทศกัณฐ์ผู้มีฤทธิ์มากยังต้องชวนมณโฑเมียรักเข้านอนแต่หัวค่ำ

slot