เลือกกองทุนอะไรดี รู้คำตอบง่ายๆ ใน 5 นาที

ปัจจุบันนั้นการเงินรุ่นใหม่มีความเปิดกว้างในการลงทุนมากขึ้น หลายคนก็เลือกจะต่อยอดเงินทุนของตัวเองด้วยกองทุนรวม แต่เราจะเลือกกองทุนอะไรดี? ที่เหมาะกับตัวเอง Plan Your Money มีหลักการง่ายๆ 2 อย่าง ที่ทำให้คุณรู้คำตอบใน 5 นาที มาฝากกันครับ

jumbo jili

หลักการนั้นคือหนึ่งในคำสอนของซุนวู “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” นั่นเอง
รู้เรา : รู้จักตัวเอง มีปัจจัย 4 อย่าง
รู้เขา : รู้จักสิ่งที่เราจะลงทุน มีปัจจัย 3 อย่าง
มารู้จักกับการเลือกกองทุนแบบ 4 รู้เรา 3 รู้เขา ตามหลักพิชัยสงครามกันเลยครับ
รู้เรา : รู้จักตัวเอง

 1. รู้เป้าหมายการลงทุนชัดเจน
  คุณเคยมีความฝันมั้ย?? อยากเที่ยวต่างประเทศ อยากมีล้านแรก อยากมีบ้าน อยากมีรถ เป้าหมายที่ฝันไว้จะไปไม่ถึงเลยถ้าเพียงคิดขึ้นมาลอยๆ ถ้าอยากทำฝันให้เป็นความจริง ลอง “แปลงฝันให้เป็นเป้าหมาย” โดยตอบตัวเองให้ได้ว่าเราออมไปเพื่ออะไร และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนตามหลัก SMART ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ทำอย่างไร ระยะเวลาเท่าไหร่ และวิธีไหนที่ให้ถึงเป้าหมาย

สล็อต

 1. รู้ความเสี่ยงที่รับได้
  ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอดทนได้มาก บางคนอดทนได้น้อย ประกอบด้วยปัจจัยหลายข้อ พิจารณาจากอายุ ความรู้ความสามารถ รายได้ แต่ไม่ได้มีเพียงปัจจัยเพียงเท่านี้ ความเสี่ยงยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างโดยคุณสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเองอย่างง่ายๆ ที่ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการลงทุน เพื่อเป็นปัจจัยในการประเมินการซื้อกองทุนในเวลาต่อไปครับ
 2. รู้ระยะเวลาในการลงทุน
  ระยะเวลาการลงทุนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเพราะการกำหนดระยะเวลาการลงทุนมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของตัวเองโดยจะบริหารพอร์ต เลือกลงทุนให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ต้องใช้เงินตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ
 3. รู้เงินลงทุนที่มี
  ว่าเรามีเงินลงทุนตั้งต้นเท่าไหร่เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้แต่ถ้าไม่มีเงินลงทุนตั้งต้นเลยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะแน่นอนว่ากองทุนเป็นการลงทุนที่เงินเพียงหลักพันก็สามารถเริ่มลงทุนได้ แต่คงดีกว่าถ้าเรามีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้พอดีกับการใช้เงินของตัวเอง ไม่ถึงกับลงทุนเกินตัวจนเกินไปหรือลงทุนน้อยเกินไป การลงทุนที่ดีต้องดูด้วยว่าการลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนด้านการเงินและพร้อมที่จะเก็บออมให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ

สล็อตออนไลน์

คำถาม “กองทุนอะไรดี” ของแต่ละคนนั้นจะได้คำตอบแตกต่างกันแทบทุกครั้งที่เอ่ยถามนั่นล่ะครับ เพราะการ “รู้เรา” ของทุกคนนั้นไม่มีใครเหมือนกันเลย
รู้เขา : รู้จักสิ่งที่เราจะลงทุน

 1. รู้ความเสี่ยงสินทรัพย์ที่จะลงทุน
  นอกจากต้องรู้ความเสี่ยงของตัวเองดังที่กล่าวไป ในตอนนี้เราก็ต้องรู้ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ต้องการจะลงทุน โดยแบ่งง่ายๆ โดยดูจากปิรามิดการลงทุน ยิ่งความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสที่จะเสียเงินต้นสูง แต่ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรสูงเช่นเดียวกัน
  ปิรามิดการลงทุน

jumboslot

 1. รู้กระจายการลงทุน
  จากที่กล่าวไปข้างต้น การลงทุนความเสี่ยงต่ำมีโอกาสที่จะรักษาเงินต้นได้มากกว่า แต่แน่นอนว่าอาจทำให้ได้เงินคืนมาน้อย จนไม่สามารถสู้กับเงินเฟ้อได้ ดังนั้นเราควรรู้จักการกระจายการลงทุนไปหลากหลายสินทรัพย์ (Asset Allocation) แทนการทุ่มเงินลงทุนทั้งหมดไปในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือแค่กองใดกองหนึ่งแค่เพียงอย่างเดียว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่เหมาะกับเราโดยจัดพอร์ตการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเอง
 2. รู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
  ยิ่งลงทุนยิ่งต้องศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ตนเองลงทุน เพราะจะช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงิน ตลาดทุน และมีความมั่นใจ สามารถลงทุนได้กว้างและหลากหลายกองทุนมากขึ้น รวมถึงถ้าลงทุนในกองทุนรวมก็ต้องศึกษาเพิ่มเติม ทั้งเรื่องของ นโยบายการลงทุน สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาพิจารณาเลือกกองทุนรวมที่จะลงทุน

slot

แล้วเราจะลงทุนกองทุนอะไรดี
ในระดับเริ่มต้นรับความเสี่ยงได้น้อย แนะนำกองทุนรวมตราสารหนี้รูปแบบต่างๆ ครับ ซึ่งจะเป็นกองทุนความเสี่ยงต่ำไปจนถึงปานกลาง มีโอกาสทำกำไรได้บ้างและโอกาสสูญเสียเงินต้นต่ำ

หากรับความเสี่ยงได้มากขึ้นอาจแบ่งการลงทุนมาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเพิ่มเติม เพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากขึ้น และเสริมด้วยการศึกษาการลงทุนรูปแบบอื่นควบคู่กับการปรับพอร์ตเป็นระยะๆ

ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นการลงทุนด้วยกองทุนที่สามารถปรับระดับการลงทุนได้ ครอบคลุมความเสี่ยงหลายระดับ กองทุนรวมผสมก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจครับ พร้อมปรับระดับการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ง่าย ครบ จบในกองทุนเดียว

จากคำถามที่ว่าลงทุนกองทุนอะไรดี จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไหนย่อมต้องมีการวางแผนการลงทุนที่ดีก่อนทั้งนั้น

โดยคุณสามารถเริ่มต้นวางแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ Krungsri Mobile Application (KMA) ที่เมนู Smart Advisor ซึ่งเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรุงศรี Plan Your Money ได้ที่เบอร์ 1572 กด 5 จ.-ศ. เวลา 9.00-17.00 หรือติดต่อทางเว็บไซต์ Plan Your Money กรอกชื่อ เบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับครับ