รามเกียรติ์ 284

รามเกียรติ์ 284
เจ้าผู้จำเริญสิริภาพ ปลาบปลื้มเยาวะยอดเสน่หา
เจ้าเป็นเอกอรรคกัญญา หน่อนามกษัตราบุรีใด
องค์พรหมรีบตั้งสติกลับมาสอบถามให้ได้ความ “ดูก่อนสีดา บอกเรามาสิว่าเจ้าเป็นลูกใคร บ้านเมืองของเจ้าอยู่ที่ไหน เหตุใดจึงมาอยู่ในเมืองยักษ์ จงวางใจและบอกความจริงแก่เรามา”

joker123

สีดาปาดน้ำตาบนแก้มใส แล้วเล่าถึงชาติกำเนิดของตนตั้งแต่ต้น “หม่อนฉันเกิดจากดอกบัว พระชนกมาเห็นเข้าจึงฝากไว้กับพระแม่ธรณีให้เลี้ยงดู ต่อมาพระชนกทรงออกจากเพศดาบสแล้วพาข้าน้อยกลับเข้านครมิถิลา ทรงเชิดชูรักถนอมดั่งพระธิดา จนหม่อนฉันเจริญวัยอันควรออกเรือน พระบิดาจึงจัดพิธียกมหาธนูโมลีอันมีเหล่าเทพฤษีต่างๆเป็นประธาน ทรงเชิญกษัตริย์ทั่วทั้งแผ่นดินให้มาประลองยกศรสิทธิ์แต่ไม่มีผู้ใดสามารถยกธนูแห่งศิวะได้ สุดท้ายเจ้าชายรามจันทร์แห่งอโยธยาเป็นผู้เดียวที่สามารถยกธนูขึ้น โดยมีองค์อินทร์เหล่าเทวดาต่างร่วมสดุดี พระบิดายินดียิ่งนักจึงพระราชทานพิธีอภิเษกสมรสให้เราทั้งสองอย่างยิ่งใหญ่ จากนั้นองค์รามผู้ภัสดาพาข้าบาทกลับสู่อโยธยาในฐานะอัครมเหสี แต่ไม่นานจากนั้นองค์รามต้องออกพรตเดินป่าเพื่อรักษาคำสัตย์ของพระบิดาเป็นเวลาทสิบสี่ปี

สล็อต

ข้าบาทจึงขอติดตามไปปรนนิบัตรดูแลสวามีด้วยหน้าที่ภรรยา พระลักษณ์ก็ขอตามมาด้วยเพื่อถวายงานพระเชษฐา ข้าบาททั้งสามระหกระเหินเผชิญอันตรายจนถึงริมแม่น้ำโคทาวรี ปักหลักปลูกอาศรมอยู่อย่าสงบในเพศฤษี จนอยู่ว่าวันหนึ่งข้าบาทเห็นกวางทองแล้วอยากได้มาเลี้ยงดู จึงขอให้องค์รามออกติดตาม จากนั้นได้ยินเสียงองค์รามร้องเรียกขอให้ช่วยเหลือ พระลักษณ์ออกติดตามไปช่วยพระเชษฐา ขณะที่ข้าน้อยอยู่ตามลำพังทศกัณฐ์ทำหยาบช้าบุกรวบตัวหม่อนฉันขึ้นรถเหอะยังลงกา ตัวข้าบาทร้องบอกยักษ์ร้ายว่ามีภัสดาแล้วแต่ขุนมารก็หาสนใจไม่ ระหว่างทางยักษาต่อสู้กับสดายุผู้เป็นใหญ่ในหมู่นก และทศกัณฐ์ก็ฆ่าสดายุตาย จากนั้นมาข้าบาทถูกกักขังในสวนขวัญท้ายเมืองมาร ทศกัณฐ์เฝ้าพะนอให้ข้าบาทใจอ่อนยอมตัดใจจากองค์รามแล้วมาเป็นเมียยักษ์ ขนาดจะให้กราบให้อุ้มชูอย่างไรก็ยอม

สล็อตออนไลน์

แม้หม่อมฉันจะด่าว่าด้วยวาจารุนแรวอย่างไรจอมมารก็หาละอายไม่ แถมยังคาดโทษเหล่าพี่เลี้ยงให้มาเกลี่ยกล่อมหม่อมฉันให้ใจอ่อนยอมเป็นเมียยักษ์ให้จงได้ หากไม่สำเร็จก็จะประหารเหล่านางอสูรอย่างไม่เลือกหน้า ทุกข้อความที่กราบทูลล้วนแต่เป็นความสัตย์จากสีดา”
ท้าวมาลีวราชอดไม่ได้ชื่นชมในความฉะฉานของสีดา เพราะหากเทียบสติปัญญาอันเป็นเลิศกับความงามของนางแล้ว ความสวยของนางแทบจะไม่มีค่าอีกเลย เพราะความฉลาดของหญิงย่อมคงทนกว่าความงามที่ต้องมีวันหมดไป
องค์พรหมร้องก้องถามเหล่าเทวดา “ท้าวเวสสุวัณผู้เที่ยงตรง

jumboslot

พระอินทรราชาแห่งสวรรค์และเทวดาจากทุกชั้นฟ้า คำให้การขององค์รามและนางสีดาสอดคล้องกันอย่างเป็นเนื้อเดียว ช่างแตกต่างกับคำให้การของทศกัณฐ์มากนัก ข้าขอถามความเห็นของเหล่าเทพเทวาว่าเหล่าท่านคิดอ่านกันอย่างไร” เทวดาทุกองค์ต่างเห็นชอบว่าคำให้การของพระรามและนางสีดานั้นเป็นความจริง ท้าวมาลีวพรหมจึงผินพักตร์ไปทางทศกัณฐ์ “คำให้การของสีดาและองค์รามล้วนแต่ยืนยันว่าเจ้าเป็นผู้ผิด ผิดเมียผู้อื่น จะมีอะไรแก้ตัวหรือไม่ทศพักตร์”

slot

รามเกียรติ์ 283

รามเกียรติ์ 283
๏ เมื่อนั้น พระทรงจตุศีลยักษา
ครั้นเห็นนวลนางสีดา เสน่หาปลาบปลื้มฤทัย
อั้นอัดกำหนัดในนาง พลางกำเริบราคร้อนพิสมัย
พิศเพ่งเล็งแลทรามวัย มิได้ที่จะขาดวางตา
ชิชะโอ้ว่าสีดาเอ๋ย มางามกระไรเลยเลิศเลขา
ถึงนางสิบหกห้องฟ้า จะเปรียบสีดาได้ก็ไม่มี
แต่กูผู้รู้ยศธรรม์ ยังหมายมั่นมุ่งมารศรี
สาอะไรกับอ้ายอสุรี จะมิพาโคติกาตาย

joker123

โอ้อนิจจาทศกัณฐ์ สู้เสียพงศ์พันธ์ฉิบหาย
ม้ารถคชพลวอดวาย ฉิบหายเพราะนางสีดา
ตัวกูผู้หลีกลัดตัดใจ ยังให้หุนเหี้ยนเสน่หา
ที่ไหนมันจะได้สติมา แต่วิญญาณ์กูยังแดยัน
ขวยเขินสะเทินวิญญาณ์ กว่านั้นไม่เหลือบแลแปรผัน
ไม่ดูสีดาดวงจันทร์ พระทรงธรรมเธอคิดละอายใจ
บิดเบือนพักตร์ผินไม่นำพา ขืนข่มอารมณ์ปราศัย
อั้นอัดอดยิ้มไม่ได้ เยื้อนแย้มว่าไปแก่สีดา
เจ้าผู้จำเริญสิริภาพ ปลาบปลื้มเยาวะยอดเสน่หา
เจ้าเป็นเอกอรรคกัญญา หน่อนามกษัตราบุรีใด

สล็อต

ทำไมจึ่งมาอยู่นี่ สุริวงศ์พงศ์พรอยู่ไหน
ลูกผัวเจ้ามีหรือไม่ บอกไปให้แจ้งบัดนี้
ฯ เจรจาตามจริง ๒๐ คำ ฯ พระราชนิพนธ์ในพระเจ้ากรุงธนบุรี
ทีนี้เราลองมาดูบทชมนางสีดาของร.๑ กันบ้างนะครับ
เมื่อนั้น ท้าวมาลีวราชรังสรรค์
เห็นสีดาวิลาวัณย์ งามดั่งดวงจันทร์ไท่ราคี
มาตรแม้นถึงองค์พระอุมา นางสุชาดาโฉมศรี
นางสุจิตราเทวี สุนันทานารีอรทัย
ทั้งสุธรรมานงคราญ จะเปรียบงามเยาวมาลย์ก็ไม่ได้
ทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าสุราลัย ไกลกันกับโฉมนางสีดา
กระนี้แลหรือทศกัณฐ์ จะไม่ผูกพันเสน่หา
พาโคตรวงศ์ในลงกา แสรสุรโยธาวายปราณ
แต่กูผู้ทรงทศธรรม์ ยังหวาดหวั่นเคลิ้มไปด้วยสงสาร

สล็อตออนไลน์

หากมีอุเบกขาญาณ จึงประหารเสียได้ไม่ไยดีฯ
ขนาดท้าวมาลีวาราชผู้เป็นพรหมยังฝืนองค์ไม่ให้ชมความงามของสีดาไม่ได้ ทรงเปรียบความงามของเทพีนางฟ้าองค์ต่างๆ แต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับความสวยของสีดา

jumboslot

ที่น่าสนใจคือในพระนิพนธ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาพรหมมาลีวราชยังทรงอดที่จะหยอดคำหวานขณะรับสั่งสืบความจากนางสีดาไม่ได้เหมือนกัน แสดงในวรรคที่ว่า

slot

รามเกียรติ์ 282

รามเกียรติ์ 282
อีกเพียงอึกใจขบวนเชิญสีดามาถึงสนามรบ สีดาส่องช่องม่านเห็นองค์พรหมสถิตอยู่กลางสภา ทศกัณฐ์และเหล่ายักษ์อยู่ด้านซ้าย องค์รามและพระอนุชาอยู่ฝั่งขวา สีดารู้สึกอัดอั้นเพราะเห็นคนรักตรงหน้าแต่มิอาจเข้าไปใกล้ นางได้แต่ร้องไห้อยู่หลังม่าน จนท้าวมาลีวราชต้องเรียกให้พระวิษณุกรรมเคลื่อนบุษบกมาตรงหน้าพระพักตร์

joker123

องค์พรหมบัญชาให้นางสีดาตัวการของคดีเข้าเฝ้า ทันทีที่ได้ยินเสียงฝีเท้าขบวนเชิญสีดา องค์รามใจสั่นเลือดสูบฉีดไปทั่วร่าง เพียงแค่เห็นมือขาวมือนั้น องค์รามจำได้ว่านั่นคือภรรยาตน

สล็อต

สีดาเปิดม่านกั้นบรรจงย่างเท้าออกจากบุษบกอย่างไม่รีบร้อน รอยดำเนินแต่ละก้าวเสมอกัน เท้าขาวทั้งสองข้างล้ำกันแต่ไม่เกิดช่องไฟ นางประนมนิ้วอันเรียวงามทั้งสิบอภิวาทย่อองค์ถวายบังคมต่อมาลีวราชพรหม ความสง่างามของธิดาแห่งพระชนกสามารถรุกรานให้มวลเทพตกตะลึง นางหันหน้าอาบน้ำตาก้มลงกราบองค์รามด้วยใจอันภักดี องค์รามมิอาจถอนสายตาจากภรรยาที่พรากกันแสนนาน

สล็อตออนไลน์

น้ำตาหยดน้อยเอ่อล้นสองเนตรของพระอวตาร ความอัดอั้นจนจุกพระศอทำให้เจ้าชายนักรบไม่รู้จะทำหน้าอย่างไร นี่เป็นเครื่องแสดงว่าการพลัดพรากจากคนรักสามารถทรมานได้ทุกชีวิต… เพราะแม้แต่ตัวพระเจ้าเองก็ยังทรงหนีไม่พ้น

jumboslot

ท้าวมาลีวราชถึงกับชะงักกับความงามของสีดาเช่นกัน ทรงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสองกษัตริย์ถึงยอมเสียไพร่พลรบพุ่งกันอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อผู้หญิงคนนี้ ขนาดพระองค์เองก็ยังรู้สึกหวั่นไหวในความเพรียกพร้อมของนาง แต่ด้วยฐานะแห่งพรหมจึงทรงวางอุเบกขายับยั้งถอนอารมณ์ได้ แต่พระองค์ยังแอบนึกชมนางกับพระองค์เอง

slot

รามเกียรติ์ 281

รามเกียรติ์ 281
ท้าวมาลีวราชทรงเห็นถึงความมั่นใจในองค์ราม แต่หลักฐานการเป็นเจ้าของสีดาก็ยังไม่แน่นหนาพอ หากตัดสินไปตอนนี้ฝ่ายทศกัณฐ์ยังสามารถหาข้อคัดค้านได้

joker123

จึงบัญชาให้พระวิษณุกรรมเหาะไปเชิญนางสีดามาให้การเป็นปากสุดท้าย เพื่อความโปร่งใสมาลีวราชพรหมให้แต่ละฝ่ายแต่งผู้แทนร่วมขบวนไปด้วย ทศกัณฐ์สั่งให้มโหทรคุมพลไปหนึ่งพัน พระรามให้หนุมานคุมพลกระบี่จำนวนหนึ่งพันเช่นกัน ทั้งยักษ์ลิงต่างเข้าร่วมขบวนเชิญสีดา

สล็อต

พระวิษณุกรรมองค์เทพแห่งช่างนำขบวนเชิญนางยาวเหยียดมาถึงสวนขวัญ เข้าแจ้งเหตุแก่สีดาว่าองค์มาลีวราชให้ตนมาตามไปให้การต่อหน้าพระพักตร์ นางสีดายินดียิ่งเพราะนี่คือทางเดียวที่จะทำให้ตนกลับไปอยู่กับสามีเพราะต่างฝ่ายต่างเสียเลือดเนื้อมามากพอแล้ว จึงชวนพระพี่เลี้ยงคือนางตรีชฎาและเบญกายขึ้นบุษบกมุ่งสู่พระลานนอกนครลงกา ระหว่างการเดินทางสีดาใจเต้นแรงเพราะมีความหวังจะได้พบรามผู้ภัสดาที่จากกันมาหลายปี

สล็อตออนไลน์

นางตรีชฎาหวังว่าจะได้พบหน้าพิเภกผู้สามี แต่ขณะนี้ไม่มีผู้ใดสุขเท่าเบญกายที่ขณะนี้ประสานสายตาหยาดเยิ้มกับหนุมานผู้เป็นที่รัก อาจไม่มีใครสังเกตถึงความสุขของคู่รักที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง พญาลิงส่งตาหวานแต่นางอสูรทำค้อนอย่างไว้เชิงหญิง หนุมานยิ้มให้แต่เบญกายยิ้มน้อยๆแล้วทำเบือนหนี เป็นช่วงเล็กๆที่หวานชื่นของสองชายหญิง

jumboslot

อีกเพียงอึกใจขบวนเชิญสีดามาถึงสนามรบ สีดาส่องช่องม่านเห็นองค์พรหมสถิตอยู่กลางสภา ทศกัณฐ์และเหล่ายักษ์อยู่ด้านซ้าย องค์รามและพระอนุชาอยู่ฝั่งขวา สีดารู้สึกอัดอั้นเพราะเห็นคนรักตรงหน้าแต่มิอาจเข้าไปใกล้ นางได้แต่ร้องไห้อยู่หลังม่าน จนท้าวมาลีวราชต้องเรียกให้พระวิษณุกรรมเคลื่อนบุษบกมาตรงหน้าพระพักตร์ องค์พรหมบัญชาให้นางสีดาตัวการของคดีเข้าเฝ้า

slot

รามเกียรติ์ 280

รามเกียรติ์ 280
องค์รามยังมีสีหน้านิ่งเรียบอย่างผู้บริสุทธิ์ใจ “ข้าแต่พระอัยกา พญามารมิยอมเปิดประตูเมืองเพราะปฏิเสธจะรับสารทูต จนทำให้องคตไร้ทางเลือกต้องพังประตูนครเพื่อเข้าไปส่งข้อสารตามหน้าที่ ในเนื้อความชองสารหมายเพียงให้ทศพักตร์คืนสีดาแด่ข้าผู้ภัสดา แล้วข้าบาทก็จะถอยทัพกลับอโยธยาอย่างสงบ แต่ทศกัณฐ์ก็ยังมิยอมคืนสีดาแถมยังสั่งให้สี่เสนามารเข้ารุมทำร้ายองคตผู้เป็นทูต บุตรแห่งพาลีจำต้องป้องกันตัวตอบโต้จนเหล่าเสนามารเสียชีวิตตกตามกัน เหตุการณ์เป็นอย่างที่เกล้ากระหม่อมทูล บัดนี้ข้าน้อยไร้ซึ่งที่พึ่ง เห็นว่ามีเพียงพระองค์ผู้เป็นใหญ่เท่านั้นที่จะปกเกล้าคุ้มกระหม่อม ควรมิควรสุดแต่องค์พรหมจะทรงโปรด”

joker123

ในฉบับของเจ้ากรุงธนบุรี ท้าวมาลีวราชเห็นด้วยทิพย์อยู่แล้วว่าพระรามกล่าวแต่ความจริง ทศกัณฐ์หลานตนต่างหากที่โกหก แต่ท้าวเธอไม่อยากให้พญามารต้องอับอายต่อหน้าประชาชี จึงพยามไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองยอมความกันโดยทรงถามทศกัณฐ์ “นี่ทศพักตร์ ตอนเจ้าพบนางสีดาอยู่ตามลำพังในป่านั้นมีผู้ใดรู้เห็นเป็นพยานหรือไม่” ทศกัณฐ์เหงื่อโทรมกายเพราะกลัวความจริง “ไม่…ไม่มีผู้ใดในบริเวณนั้นเลย แต่หม่อนฉันได้ขมวดหญ้าเป็นสัญลักษณ์ไว้เป็นสัญลักษณ์” ท้าวมาลีวราชยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่ “ขมวดหญ้าไว้เป็นสัญญา ทำอย่างกับเก็บของตกพื้นอย่างนั้นแหละ เหลวไหล… เอาหละรามแห่งอโยธยาผู้อ้างว่าเป็นสามีของสีดา จงบอกได้หรือไม่ว่าพ่อแม่ของนางนี้เป็นใคร นางมีชาติกำเนิดจากที่ใด”

สล็อต

พระรามขยับองค์เริ่มบรรยายความเป็นมาของภรรยาโดยไม่ต้องคิด
เมื่อนั้น พระจักรรัตน์แก้วนาถา
นบนิ้วสนองพระบัญชา อันนางสีดายุพาพาล
กำเนิดในดวงประทุมมาศ ประหลาดกว่ามนุษย์ในสงสาร
พระชนกฤๅษีผู้ทรงญาณ ได้นางเยาวมาลย์มาเลี้ยงไว้
ยังห้องพระคันธกุฎี จนองค์เทวีเจริญใหญ่
พระบิดาลาพรตจากไพร คืนเข้าเวียงชัยมิถิลา
ให้ตั้งพิธียกศิลป์ กษัตริย์มาสิ้นทุกทิศา
อันหมู่ฤๅษีเทวา ก็พร้อมหน้าช่วยการสยุมพร

สล็อตออนไลน์

องค์ท้าวชนกจักวรรดิ ให้ผลัดกันยกธนูศร
ข้ายกได้ด้วยสถาวร พระบิดาชื่นชมยินดี
จึ่งแต่งการมงคลอภิเษก ให้นางเป็นเอกมเหสี
บรรดาเทวาทั้งนี้ ก็แจ้งแต่เดิมทีมาด้วยกันฯ พระราชนิพนธ์ในร.๑

jumboslot

พระรามเล่าตั้งแต่ชาติกำเนิดของสีดา มาถึงพิธียกศรจนได้แต่งงานกับนางสีดา เทพเทวดาก็เป็นพยานในพิธีของตน ขณะนี้ทศกัณฐ์ได้แต่ซับเหงื่อลุกลี้ลุกลนกลัวภัยจะย้อนมาหาตัว

slot

รามเกียรติ์ 279

รามเกียรติ์ 279
เมื่อมาถึงสนามรบอันเต็มไปด้วยเหล่าเทพและมาร พระรามสั่งให้หยุดรถทรงตรงเบื่องขวาของพระอัยกา แล้วเดินเท้าเข้าไปใกล้องค์ประธานเพื่อถวายความเคารพอย่างนอบน้อม ท้าวมาลีวราชรู้สึกประทับใจในรูปลักษณ์ของสองพี่น้องอย่างบอกไม่ถูก อาจจะเป็นเพราะพระฉวีที่งดงามหรือกริยาที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี หรืออาจจะเป็นเพราะสองพี่น้องมนุษย์มีเค้าหน้าของอัชบาลเพื่อนรักของพระองค์ “อันพญาทศกัณฐ์เป็นโจทย์กล่าวหาว่ารามแห่งอโยธยาผู้ยกพลมาคุกคามลงกาโดยอวดอ้างว่าเป็นสามีของหญิงนามสีดา แล้วยังเข่นฆ่าขุนมารจนตายตกตามกันมากมาย รามแห่งอโยธยาท่านมีอะไรจะแก้ต่างหรือไม่”

joker123

พระรามนั่งพับเพียบตัวตรงนิ่งพร้อมชี้แจง “อันพระบิดาของเกล้ากระหม่อม ท้าวทศรถได้ทรงรับปากกับพระนางไกยเกษี ให้พระพรตบุตรชายตนผ่านนครแล้วขับข้าบาทออกมาเดินดงให้ครบเวลาสิบสี่ปี ลักษมัณผู้น้องและสีดาชายาของข้าบาทขอติดตามออกมาเดินดงด้วย จนหกระเหินฝ่าอันตรายล่วงมาจนถึงชายป่าริมแม่น้ำโคทาวรี ตั้งใจปลูกอาศรมเพื่อพำนักรอจนให้เวลาครบสิบสี่ปีแล้วจะคืนอโยธยา แต่อยู่มาวันหนึ่งสีดาเห็นกวางทองแล้วนึกอยากได้ นางขอให้เกล้ากระหม่อมออกติดตามจับมาเพื่อจะเลี้ยงดู โดยกระหม่อมสั่งให้ลักษณ์น้องชายอยู่เป็นเพื่อนพี่สะใภ้เพื่อคอยพิทักษ์นาง แท้ที่จริงกวางทองนั้นคือรากษสนามว่ามารีศแปลงมาล่อลวง แล้วยังปลอมเสียงชองหม่อมฉันร้องเรียกให้น้องตามมาช่วย จนน้องลักษณ์จำต้องทิ้งให้สีดาอยู่ลำพังเพราะกลัวกระหม่อมจะได้รับอันตราย

สล็อต

จอมมารทศกัณฐ์จึงใช้โอกาสนี้เข้าลักสีดาขึ้นรถเหาะมาลงกา เกล้ากระหม่อมและน้องชายวิ่งกลับมายังอาศรมพบว่าสีดาได้หายตัวไปแล้ว จึงออกตามหาอย่างไร้ทิศทาง แต่โชคดีที่ได้เจอจอมปักษาสดายุผู้นอนรอความตายปีกหักอยู่เพียงลำพัง ก่อนจะสิ้นลมสดายุชี้ทางแจ้งว่าทศกัณฐ์ลักสีดาไปทางเกาะลงกา ข้าบาททั้งสองจึงออกติดตามจองถนนข้ามสมุทรจนมาถึงเมืองอสูร ก่อนจะมีการรบพุ่งเกล้ากระหม่อมได้แต่งสารแล้วส่งองคตพาลีบุตรให้เป็นทูตเพื่อเข้าไปเจรจาเพื่อขอสีดาคืน โดยมิได้หวังจะให้เกิดสงครามจนรุกรามเช่นปัจจุบัน แต่ทศกัณฐ์กลับดื้อดีงมิยอมส่งภริยาหลานคืน จนทำให้เกิดความสูญเสียเลยเถิดมาถึงเพียงนี้ นี่คือมูลเหตุตามความจริง ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพิจารณา”

สล็อตออนไลน์

ท้าวมาลีวราชเริ่มจับได้ว่าต้องมีฝ่ายใดโกหกพระองค์เป็นแน่ จึงหันมาถามทศกัณฐ์หลานชาย “รามแห่งอโยธยาเล่าว่าเจ้าให้มารีศแปลงเป็นกวางทองเข้าหลอกล่อให้สองมนุษย์หลงเชื่อ แล้วลักสีดากลับมาลงกา ความนั้นจริงหรือไม่” ทศกัณฐ์รีบส่ายหน้าเหมือนไม่รู้ “เปล่าเลยเสด็จปู่… หลานจะใช้มารีศผู้เป็นพระญาติผู้ใหญ่ได้อย่างไร ไม่มี๊ ไม่มี…. ข้าได้ชุบเลี้ยงสีดามาหลายปีแล้ว แต่อยู่อยู่สองมนุษย์ก็มาอ้างว่าเป็นสามีนาง

jumboslot

แถมยังมีหน้าบอกว่าตนส่งทูตมาเจรจาอย่างสงบ เจ้าองคตนั้นบุกเข้ามาแสดงฤทธิ์เดชพังประตูเมืองลงกาเสียย่อยยับ แสดงกริยากระด้างกระเดื่องผิดวิสัยนักการทูต มิให้ความเคารพตัวข้าผู้สืบวงศ์พรหมแม้แต่น้อย แถมยังฆ่าขุนเสนาทั้งสี่ของกระหม่อมเสียอีก” ท้ามมาลีวราชหันมาทางพระรามเชิงให้โอกาสแก้ต่าง

slot