เงินออมปลูกได้ ด้วยปุ๋ยสูตร 50

เราทุกคนล้วนมุ่งมั่นทำงานหาเงิน เพื่อสร้างความสุขและมั่นคงให้กับชีวิต แต่หากมีรายได้แล้ว ไม่มีการจัดสรร หรือวางแผนการเงินที่ดี ย่อมทำให้ไม่เกิดประสบความสำเร็จด้านการเงินได้อย่างแน่นอน ฉะนั้นเรามาเริ่มต้นการวางแผนกันตั้งแต่วันนี้ ด้วยเทคนิคบริหารจัดการเงินง่ายๆ ที่เรียกว่า “ปุ๋ยสูตร 50-30-20” จาก www.kapook.com ที่จะช่วยช่วยให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และมีเงินออมเพิ่มขึ้น

jumbo jili

เมื่อพูดถึงการออมเงิน ใครหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่พอเริ่มลงมือทำจริง ๆ แล้ว มีหลายคนที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แต่บางคนก็ล้มเลิกกลางคัน บางคนก็ผัดวันประกันพรุ่งไม่เริ่มต้นเสียที หากทิ้งไว้แบบนี้คงไม่ดีแน่ ยังไม่สายที่คุณจะเริ่มต้น “ปลูกต้นเงินออม” เพื่อวางแผนด้านการเงินให้มั่นคง ด้วย “ปุ๋ยสูตร 50-30-20” (เทคนิคการออมของ Kyle Taylor เศรษฐีวัย 30 ผู้ก่อตั้งบริษัท The Penny Hoarder) ที่จะช่วยให้คุณ บรรลุเป้าหมายในการออมได้อย่างไม่ยาก

50-จ่ายเพื่อความจำเป็น

สล็อต

ส่วนแรกเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวันที่จำเป็น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร รวมทั้งภาระหนี้สินต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ฯลฯ เมื่อเราทำงานได้เงินมาเท่าไรให้แบ่งไว้ก่อนเลย 50% เช่น เดือนนี้มีรายได้ 10,000 บาท ก็ให้แบ่งไว้ 5,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนแรก

30-แบ่งใช้ในสิ่งที่ต้องการ

ส่วนที่สองแบ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปนอกเหนือจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ทานอาหารนอกบ้าน สังสรรค์กับเพื่อน ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง หรือซื้อสิ่งของที่ต้องการ แต่ถึงเราจะแบ่งเงินส่วนนี้ไว้ถึง 30% ก็ไม่ใช่ว่าจะนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น หากสามารถบริหารจัดการเงินส่วนนี้ให้เพียงพอและมีเงินเหลือเก็บให้ได้มาก ๆ จะดีที่สุด

20-ออมไว้ในอนาคต

สล็อตออนไลน์

ส่วนสุดท้ายเป็นการออมเงิน ซึ่งแบ่งออกมาจากรายได้ 20% เพื่อเก็บออมตามเป้าหมายที่แตกต่างกันไป โดยบางคนอาจตั้งใจเก็บไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินในอนาคต หรือถ้าต้องการทำให้เงินออมงอกเงยขึ้นก็อาจแบ่งเงินบางส่วนไปฝากประจำ ลงทุนในกองทุนรวม หรือซื้อสลากออมทรัพย์

หรือใครที่ตั้งใจจะออมเงินไว้เพื่อใช้ในวัยเกษียณและสร้างความมั่นคงในชีวิต ก็สามารถแบ่งเงินเพื่อออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งจะได้รับประโยชน์ถึง 3 ต่อ ทั้งการได้รับเงินสมทบเพิ่มเติมจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการนำเงินไปลงทุน รวมทั้งยังได้รับเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทั้งการเก็บออมเพื่อผลตอบแทนและยังสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ชีวิตวัยเกษียณไปพร้อม ๆ กัน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม 02-049-9000)

jumboslot

เห็นหรือยังว่า การแบ่งเงินในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนจะช่วยให้เราวางแผนการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ดีขึ้น แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำตามเป๊ะ ๆ ก็ได้ เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้ตามความเหมาะสมของตัวเอง ขึ้นอยู่กับอายุ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สินที่มี รวมทั้งเป้าหมายในการเก็บเงิน เช่น ใครต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อชีวิตวัยเกษียณ ก็สามารถลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่แบ่งใช้ในสิ่งที่ต้องการให้เหลือเพียง 10-20% แล้วมาเพิ่มในสัดส่วนเงินออมให้มากขึ้นเป็น 30-40% ก็ได้ เพื่อนำเงินไปต่อยอดสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและเป็นบันไดก้าวสู่ชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ

slot

สำหรับใครที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ในปี 2561 ขณะนี้ กอช. ได้เริ่มจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออม (Statement) ประจำปี 2561 ให้สมาชิกทั่วประเทศแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ โดยเป็นเอกสารแสดงการเป็นสมาชิก กอช. และข้อมูลความเคลื่อนไหวของเงินออม ซึ่งมีรายละเอียดทั้งยอดเงินสะสมของสมาชิก ยอดเงินที่รัฐบาลสมทบ และผลตอบแทนจากการลงทุน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลของบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้สมาชิกสามารถนำ “ใบแจ้งยอดเงินออม” ใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อลดหย่อนภาษี ได้เต็มจำนวน สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท โดยเมื่อนำมารวมกับเงินอื่นในหมวดเดียวกัน ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกินกว่า 500,000 บาท