ไลฟ์สไตล์แบบนี้เหมาะกับกองทุนรวม

กองทุนรวม คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ คน โดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งผู้จัดการกองทุน แล้วนำเงินที่ได้มาจากการระดมทุนนั้นมาลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของกองทุน เพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นและนำผลกำไรที่ได้มาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนตามหน่วยลงทุนที่ถือไว้

jumbo jili

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
ซึ่งกองทุนรวมแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ตามความเสี่ยง ได้แก่

  1. กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ
  2. กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ
  3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
  4. กองทุนรวมตราสารหนี้
  5. กองทุนรวมผสม
  6. กองทุนรวมตราสารทุน
  7. กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม
  8. กองทุนรวมทางเลือก

ซึ่งแต่ละกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง? เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหน? พี่ทุยจะอธิบายให้ฟังเอง

สล็อต

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
เริ่มต้นด้วยกองทุนความเสี่ยงระดับที่ 1 คือ “กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงิน รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

เหมาะกับคนสไตล์แบบไหน ?

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเสี่ยงหรือคนที่มีระยะเวลาในการลงทุนน้อย อาจจะมีอายุเยอะ ใกล้เกษียณแล้ว หรือมีแผนที่จะต้องถอนเงินลงทุนมาใช้ในอนาคตอันใกล้ ทำให้ไม่สามารถที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมาก ๆ ได้

แต่ถ้ายังอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารนิดหน่อย ก็สามารถนำเงินมาพักไว้ที่กองทุนรวมตลาดเงินได้ แถมมีสภาพคล่องที่ดี เพราะสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการคล้ายกับบัญชีออมทรัพย์ ที่สามารถเบิกถอนได้ตลอด โดยเมื่อขายหน่วยลงทุน เราจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป (T+1) เช่น หากขายหน่วยลงทุนในวันจันทร์ จะได้รับเงินในวันอังคาร แต่หากขายในวันศุกร์ จะได้รับเงินวันจันทร์ เป็นต้น

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
กองทุนความเสี่ยงระดับที่ 2 นั่นคือ “กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงิน รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี แต่อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงทำให้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมา แต่โดยปกติกองทุนประเภทนี้มักจะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้

สล็อตออนไลน์

เหมาะกับคนสไตล์แบบไหน ?

กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ เหมาะกับคนสไตล์เดียวกันกับกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ เพียงแต่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเอง

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
กองทุนความเสี่ยงระดับที่ 3 คือ “กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปีขึ้นไป จึงมีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

เหมาะกับคนสไตล์แบบไหน ?

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูง ขอแค่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร มีระยะเวลาในการลงทุนน้อย เช่น มีอายุเยอะ ใกล้เกษียณแล้ว เลยต้องระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น มีความมั่นใจในการลงทุนกองทุนรวมพันธบัตรจากความมั่นคงของรัฐบาล

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
กองทุนความเสี่ยงระดับที่ 4 คือ “กองทุนรวมตราสารหนี้” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง และหุ้นกู้เอกชน ซึ่งมีทั้งกองที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี) และตราสารหนี้ระยะยาว (อายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปี)

jumboslot

เหมาะกับคนสไตล์แบบไหน ?

กองทุนรวมตราสารหนี้ เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก แต่คาดหวังผลตอบแทนที่แน่นอน สม่ำเสมอ ลงทุนได้ทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
กองทุนความเสี่ยงระดับที่ 5 คือ “กองทุนรวมผสม” เป็นกองทุนที่สามารถลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น หรืออื่นๆ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะระบุไว้ในนโยบายของกองทุน

เหมาะกับคนสไตล์แบบไหน ?

กองทุนรวมผสม เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง อยากได้ผลตอบแทนดี ลงทุนได้ทั้งระยะกลางและยาว ไม่ชอบจัดพอร์ตเอง เน้นสบาย กระจายความเสี่ยง แต่ไม่อยากซื้อกองทุนหลายกอง เลยซื้อแบบผสมทีเดียว เป็นคนไม่มีเวลาในการปรับสัดส่วนกองทุนหรือหุ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมาก

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
กองทุนความเสี่ยงระดับที่ 6 คือ “กองทุนรวมตราสารทุน” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงกองทุน SSF และ RMF ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

เหมาะกับคนสไตล์แบบไหน ?

กองทุนรวมตราสารทุน เหมาะกับคนที่มีมีอายุน้อย หรือมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาว มากกว่า 5-10 ปีขึ้นไป อยากลงทุนเพื่อเกษียณ หรือเพื่อเป็นอิสระภาพทางการเงิน ด้วยเหตุนี้เลยสามารถลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงได้ และต้องรับความเสี่ยงได้สูงเช่นกัน เน้นชอบการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก ให้เงินทำงานแทน แต่ไม่มีเวลาบริหารการลงทุนเอง

slot

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
กองทุนความเสี่ยงระดับที่ 7 คือ “กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น แต่เจาะจงอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น หุ้นธนาคาร หุ้นสื่อสาร หุ้นโรงพยาบาล ฯลฯ แต่กองทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนแบบกระจุกตัว

เหมาะกับคนสไตล์แบบไหน ?

กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรมเหมาะกับคนสไตล์เดียวกันกับกองทุนรวมตราสารทุน เพียงแต่ต้องมีความรู้ในอุตสาหกรรมนั้นเป็นอย่างดี

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
กองทุนความเสี่ยงระดับที่ 8 คือ “กองทุนรวมทางเลือก” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น ทองคำ น้ำมัน ฯลฯ

เหมาะกับคนสไตล์แบบไหน ?

กองทุนรวมทางเลือก เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง เป็นคนมีความมั่นใจ กล้าได้กล้าเสีย และต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม แต่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น

ไลฟ์สไตล์แบบนี้ เหมาะกับ “กองทุนรวม” แบบไหน ?
สำหรับใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนที่กองทุนรวมประเภทไหนดี พี่ทุยแนะนำว่าลองดูที่ “ระยะเวลาการลงทุน” ที่เราสามารถลงทุนได้ ยิ่งลงทุนได้นานมากเท่าไหร่ ก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นได้

ส่วนกองทุนรวมประเภทที่ 7 และ 8 พี่ทุยอาจจะไม่แนะนำให้มือใหม่ลงทุนมากนัก เพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างเฉพาะด้าน เจาะจงในแต่ละสินทรัพย์พอสมควร ทำให้ไม่อาจจะสามารถใช้ระยะเวลาการลงทุนเข้ามาเป็นปัจจัยในการคัดเลือกได้

สุดท้าย “ระยะเวลา” เป็นเพียงตัวช่วยคัดเลือกประเภทของกองทุนในเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังไงก็ต้องอย่าลืมศึกษาเรื่อง “การลงทุนผ่านกองทุนรวม”เพิ่มเติมด้วย เพราะกองทุนในแต่ละประเภทก็มีหลายสิบ หรือบางประเภทอาจจะมีหลายร้อยกองทุนให้เราเลือกลงทุนเลยก็เป็นไปได้ เราจะต้องรู้วิธีการคัดเลือกกองทุนที่ดี ผู้จัดการกองทุนที่เก่งด้วย

สำหรับใครที่รู้แล้วสนใจเลือกกองทุนประเภทไหน ก็สามารถเข้าดูวิธีการคัดเลือกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ 5 ขั้นตอนการเลือก “กองทุนรวม” แบบเจาะลึกสำหรับมือใหม่