ข้อคิดเลือกกองทุนเข้าพอร์ต

นิตยสารการเงินธนาคารได้สรุปแนวคิดการเลือกกองทุนรวมจากการสัมมนาในงาน Mutual Fund Day ครั้งที่ 3 โดย คุณธนัฐ ศิริวรางกูร (หมอนัท) เจ้าของเพจคลินิกกองทุน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการลงทุนในอนาคต มาดูกันครับ ว่ามีอะไรกันบ้าง

jumbo jili

ข้อ 1 ต้องเข้าใจประเภทของกองทุนรวม

กองทุนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน มีระดับความเสี่ยง 8 ระดับ สำหรับมือใหม่แนะนำให้ลงทุนที่ระดับความเสี่ยง 1-6 ก็เพียงพอสำหรับการจัดพอร์ตโฟลิโอแล้ว

สำหรับคนที่มีประสบการณ์สามารถเพิ่มความเสี่ยงได้ถึงระดับ 7 ซึ่งจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว เช่น ธนาคาร พลังงาน ไอซีที เฮลธ์แคร์ เป็นต้น ถือเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก กองทุนจะเป็นไปตามวัฎจักรหรือรอบการลงทุน ก่อนลงทุนต้องเข้าใจกลุ่มอุตสาหกรรมและ Investment Cycle ว่าเป็นอย่างไร

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 8 คือ กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก เช่น กองทุนน้ำมัน กองทุนทองคำ ผู้ลงทุนต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างมาก กองทุนน้ำมันจะต้องเผชิญความผันผวนในการลงทุน อาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้ ในขณะที่กองทุนรวมทองคำเหมาะกับคนที่ต้องการซื้อเพื่อสะสม แต่ควรมีในพอร์ตไม่เกิน 5-10% เพื่อเป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ต

กองทุนรวมต่างประเทศสามารถเลือกระดับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ 1-8 ตามประเภทการลงทุน แต่จะมีความเสี่ยงเพิ่มในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

ระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน ดังนั้น จึงต้องตั้งเป้าหมายว่าจะลงทุนเพื่ออะไร ระยะเวลานานแค่ไหน

สล็อต

ข้อ 2 รู้จักการจัดพอร์ตโฟลิโอ

การจัดพอร์ตโฟลิโอจะทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนลดลง สามารถทำได้โดยการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้จริง แล้วจัดสินทรัพย์ที่เหมาะสม เช่น หากรับความเสี่ยงได้ต่ำ ให้ลงทุนหุ้นได้ไม่เกิน 30% ระดับกลาง ลงทุนหุ้นประมาณ 50% ของพอร์ต

อาจมีการปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับเป้าหมายของชีวิต โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านระยะเวลาการลงทุน กระแสเงินสด และผลตอบแทนที่ต้องการ โดยการจัดพอร์ตที่ดีต้องมีการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนทองคำ กองทุนต่างประเทศ ทั้่งยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตการลงทุนอีกด้วย

สล็อตออนไลน์

ข้อ 3 ใช้วิธีการซื้อกองทุนที่เหมาะสม

คนที่มีเงินก้อนสามารถลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอได้ทันที แต่สำหรับคนที่มีเงินน้อยสามารถเลือกใช้วิธีลงทุนแบบถัวเฉลี่ย หรือ DCA ตัดเงินอัตโนมัติทุกเดือน คนที่มีประสบการณ์การลงทุนก็อาจเลือกจับจังหวะการลงทุนได้

ข้อ 4 การเลือกกองทุนแบบ “RSF”

R คือ Return กองทุนที่ดี ต้องมีผลตอบแทนสม่ำเสมอ พิจารณาจากผลตอบแทนย้อนหลัง 3-5 ปี ทั้งนี้ การซื้อกองทุนไม่ควรกระจายความเสี่ยงมากเกินไป เพราะกองทุนแต่ละกองมีหุ้นประมาณ 20-30 บริษัทอยู่แล้ว และทำให้การบริหารจัดการลำบาก

jumboslot

S คือ Style ต้องมีความเข้าใจว่ากองทุนที่ลงทุนเป็นแบบไหน เช่น หุ้นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ สไตล์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนเป็นอย่างไร เน้นซื้อขายบ่อย หรือถือยาว กระบวนการลงทุนก็มีส่วนที่สร้างสไตล์การลงทุนเช่นเดียวกัน เช่น ผู้จัดการกองทุนบางคนดูจากสภาพเศรษฐกิจก่อนแล้วจึงดูว่าอุตสาหกรรมใดได้ประโยชน์ และมีหุ้นตัวไหนที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมหรือเป็นดาวรุ่ง นอกจากนี้ การเข้าไปซื้อหุ้นก็จะรอให้ราคาถูกก่อน ผู้จัดการกองทุนบางคนอาจไม่ได้มองที่เศรษฐกิจ แต่เน้นพิจารณาจากตัวหุ้น ว่างบการเงินเป็นอย่างไร และเข้าไปคุยกับผู้บริหาร

F คือ Fee & Fund Manager ค่าธรรมเนียมกองทุนและผู้จัดการกองทุน

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายไม่ได้มีผลมากเพราะไม่ได้ซื้อกองทุนบ่อย แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซึ่งหักจาก NAV จากการวิจัยของ ก.ล.ต. พบว่า ถ้าลงทุน 100,000 บาท ผลตอบแทน 7% โดยลงทุน 20 ปี ถ้าไม่มีค่าธรรมเนียมจะได้ผลตอบแทน 386,000 บาท แต่ถ้ามีค่าธรรมเนียม 2% จะได้เงิน 260,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นกองทุนที่ได้ผลตอบแทนดีมาก นักลงทุนก็ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า โดยต้องดูความสมเหตุสมผล

slot

ข้อ 5 ใช้ Fund Factsheet ให้เป็นประโยชน์

จากข้อ 1 – 4 ดูได้จาก Fund Factsheet เกือบทั้งหมด จึงแนะนำให้อ่าน เนื่องจากเป็นเงินลงทุนเพื่อใช้ในอนาคตของเราเอง ปัจจุบัน Fund Factsheet ปรับรูปแบบใหม่ จะมีประมาณ 8 – 10 หน้า สิ่งแรกที่สำคัญคือนโยบายกองทุนที่บอกสินทรัพย์ กลยุทธ์ รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อวัดความสามารถของกองทุน ผลตอบแทนย้อนหลัง พอร์ตการลงทุน ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับ 5 ข้อคิดการเลือกกองทุน ในการลงทุนเราต้องรู้จักหาข้อมูล และบริหารจัดการตัวเราเอง ถึงแม้ผู้จัดการกองทุนจะเก่ง แต่การตัดสินใจลงทุนจะอยู่บนพื้นฐานของเราเอง สำหรับข้อควรระวังในการลงทุนคือ ไม่ควรซื้อกองทุนที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง เช่น เป้าหมายลงทุนระยะสั้น แต่ไปซื้อกองทุนหุ้น หรือเป้าหมายลงทุนระยะยาว แต่ไปซื้อกองทุนตราสารหนี้ เป็นต้น รวมถึงอย่ากระจายกองทุนหลายกองมากเกินไป ของใหม่ อาจไม่ใช่ของดี และต้องเข้าใจแนวคิดและกลยุทธ์การลงทุนเสมอ

Excess returns ของหุ้นที่ถือโดยกองทุนรวม

เมื่อวิเคราะห์ว่ากองทุนรวมที่มีระยะเวลาการถือครองหุ้นแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนั้นมีผลการดำเนินงานอย่างไร ผ่านการวัดผลตอบแทนของกองทุนด้วยค่า Alpha นี้ ผลที่ได้พบว่ากองทุนรวมทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น มีค่า Alpha ที่ต่ำมากไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มมีค่า Alpha เป็นลบ ดังแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้ผลตอบแทนของกองทุนที่ถือครองหุ้นระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากองทุนรวมแบบ actively-managed funds ในไทยนั้นแทบจะไม่ได้นำเสนอคุณค่าที่ดีไปกว่าการลงทุนใน SET index เลย และผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นในไทยสามารถอธิบายได้โดยปัจจัย momentum ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการซื้อหรือขายหุ้นตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา โดยความสัมพันธ์กับปัจจัย momentum นี้อาจสะท้อนพฤติกรรมที่กองทุนรวมหุ้นมักจะลงทุนในหุ้นเดิม ๆ ที่มีอยู่เมื่อได้รับเงินจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น หรือการแข่งขันระหว่างกองทุนที่มักจะทำให้ซื้อหุ้นคล้าย ๆ กันก็เป็นได้

jumbo jili

หมายเหตุ: ตารางนี้แสดงผลของการวิเคราะห์สมการถดถอยที่ใช้ excess returns (ผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของกองทุนในแต่ละกลุ่ม ลบด้วยผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง 1 เดือน) เป็นตัวแปรหลัก และ 6 ปัจจัยเป็นตัวแปรตาม จึงมีค่าสัมประสิทธิ์ที่สำคัญ 7 ค่า ประกอบด้วยปัจจัยทั้ง 6 และค่า Alpha ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยมคือค่า t-statistic ที่แสดงให้เห็นถึงนัยสำคัญทางสถิติ หากค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยใดมีนัยสำคัญ สามารถอนุมานได้ว่ากองทุนกลุ่มนั้นนิยมลงทุนในหุ้นที่คุณลักษณะตามปัจจัยนั้น สัญลักษณ์ * เป็นตัวแทนของนัยสำคัญทางสถิติ ยิ่งมีจำนวนมากยิ่งมีนัยสำคัญมาก ส่วนค่า Adjusted R-squared เป็นค่าสถิติที่แสดงว่าสมการถดถอยนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักได้มากเท่าไร ซึ่งค่า 1.00 (100%) หมายความแบบจำลองนี้อธิบายผลตอบแทนของกองทุนรวมได้อย่างสมบูรณ์

สล็อต

หากวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนแต่ละกลุ่มที่จำแนกตามระยะเวลาการถือครอง (long-term funds และ short-term funds) และจำแนกตามมูลค่าการถือครองว่ากองทุนถือครองหุ้นบริษัทนั้นในสัดส่วน สูง กลาง หรือ ต่ำ จะพบว่าหุ้นที่มีกองทุนถือครองจะมีผลตอบแทนรายเดือนในอนาคตโดยเฉลี่ยสูงกว่าผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 1 เดือน (excess return) ประมาณร้อยละ 0.9 ถึง ร้อยละ 1.47 ต่อเดือน ดังแสดงในภาพที่ 3 นอกจากนี้หุ้นที่ถือครองโดยกองทุนรวมในกลุ่ม short-term fund มีแนวโน้มที่จะมีผลตอบแทนในอนาคตที่ต่ำกว่าหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่ม long-term fund เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ คือผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมถือไม่ว่าจะของกลุ่มใด ต่างมีผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมไม่ได้ถือค่อนข้างมาก โดยมีส่วนต่างของผลตอบแทนมากถึงประมาณร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้สามารถตีความได้ 2 เหตุผล คือ 1) กองทุนรวมหุ้นในประเทศไทยมีความสามารถในการเลือกหุ้น (stock picking skills) เพราะหุ้นที่กองทุนถือมีผลตอบแทนในอนาคตที่ดีกว่าหุ้นตัวอื่น และ 2) กองทุนรวมหุ้นในประเทศไทยมุ่งเน้นลงทุนตามแนวโน้มราคาหุ้น (momentum) เลยทำให้ราคาหุ้นที่กองทุนถือปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

สล็อตออนไลน์

ซึ่งเมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกองทุนรวมในตารางที่ 1 ควบคู่กับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในภาพที่ 3 มีความเป็นไปได้มากกว่าว่า การที่ผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมถือมีค่าสูงกว่าหุ้นที่กองทุนรวมไม่ได้ถือนั้นไม่ได้เกิดจากความสามารถในการเลือกหุ้น เพราะสุดท้ายแล้วกองทุนรวมก็ไม่ได้มีผลตอบแทนที่โดดเด่นหรือสูงกว่าผลตอบแทนของตลาดรวมเลย การที่ผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนถือมีค่าสูงน่าจะเกิดจากการเข้าซื้อของกองทุนรวมหลาย ๆ กองที่ต่างฝ่ายต่างกลัว “ตกรถ” ในหุ้นบางตัวซึ่งกันและกัน ทำให้กองทุนรวมหุ้นเป็นคนไล่ราคาซื้อหุ้นเหล่านี้นั่นเอง

jumboslot

ข้อสรุปและนัยเชิงนโยบาย
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการถือครองหุ้นของกองทุนรวมในประเทศไทยผ่านข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนประกาศ พบว่ากองทุนรวมในประเทศไทยส่วนมากถึงแม้จะเป็น actively-managed funds ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมในระดับสูง ประมาณร้อยละ 1.7 ต่อปี (ข้อมูลของรายงาน Morningstar) ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศ แต่กลับมีการถือครองหุ้นอยู่เพียงไม่กี่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในดัชนี SET100 และผลตอบแทนของกองทุนกลับไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับผลตอบแทนดัชนีตลาดรวมเลย

slot

จึงทำให้เกิดคำถามว่าการสนับสนุนทางภาษีเพื่อให้ครัวเรือนได้ลดหย่อนทางภาษีผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมหุ้นนั้นเป็นนโยบายที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะกองทุนรวมหุ้นในไทยกลับไม่สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานที่เหมาะสมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักลงทุน หากส่งเสริมช่องทางอื่นที่สามารถได้ผลตอบแทนเทียบเคียงแต่มีค่าบริหารจัดการต่ำกว่านี้ (เช่น exchange-traded funds หรือ ETF ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ราคาอิงตามการเปลี่ยนแปลงของของดัชนีที่กำหนด เช่น SET50 และมีค่าบริหารจัดการที่ต่ำกว่ามาก) อาจเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากกว่า

การกระจุกตัวของการลงทุน

นอกจากข้อมูลด้านระยะเวลาการถือครองหุ้น อีกประเด็นที่ค้นพบจากฐานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวม คือกองทุนรวมมีการลงทุนในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพียงร้อยละ 51 ของจำนวนบริษัทในตลาดฯ ทั้งหมด และ 1 ใน 3 ของบริษัทเหล่านั้น (ประมาณ 115 ในปี 2559) ได้รับเงินลงทุนถึงร้อยละ 95 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมหุ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ การกระจุกตัวของการลงทุนอาจมาจากโครงสร้างของตลาดหุ้นไทย ซึ่งในปี 2559 หุ้นของ 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าตลาดถึงร้อยละ 80

jumbo jili

ข้อมูลทางสถิตินี้บ่งชี้ว่ากองทุนรวมหุ้นในไทยถึงแม้จะเป็น actively-managed funds แต่ก็ยังมีการลงทุนกระจุกตัวเฉพาะในหุ้นที่มีแนวโน้มอยู่ในดัชนี SET100 จึงทำให้เกิดคำถามเชิงนโยบายตามมาว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหล่านี้คุ้มค่ากับที่ครัวเรือนเสียค่าธรรมเนียมในการจัดการให้แก่กองทุนหรือไม่ เมื่อเทียบกับการลงทุนในดัชนีตลาด

ผลตอบแทน ความเสี่ยง และฝีมือ
เราคุ้นเคยกับคำพูด “High-risk, high-return” การที่กองทุนมีผลตอบแทนสูงอาจเป็นเพราะกองทุนนั้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้ จึงทำให้นักลงทุนควรพิจารณามิตินี้ประกอบกันด้วย การวัดประกอบการของกองทุนจึงมีหลายวิธี เช่น ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนเทียบกับความผันผวน หรือค่าความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนกองทุนกับดัชนีอ้างอิง เป็นต้น ทั้งนี้ ในงานวิจัยวิชาการมีการศึกษาถึงปัจจัย (factors) ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง เช่น สินทรัพย์ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดสูง (ค่า Market beta สูง) ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงสูง และมักจะมีผลตอบแทนสูง เป็นต้น

สล็อต

แบบจำลองที่พยายามทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนี้เรียกว่า Asset pricing model (Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM ที่ได้รับความนิยมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของแบบจำลอง) ซึ่งในการศึกษานี้เราจะใช้แบบจำลองของ Fama and French (2018) ที่มีการขยายปัจจัยเป็น 6 อย่าง ได้แก่ 1) Market factor ซึ่งได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว 2) Size factor ซึ่งบอกว่าหุ้นของบริษัทขนาดเล็กมักมีผลตอบแทนดีกว่า 3) Value factor ซึ่งบอกว่าหุ้นที่มีราคา “ถูก” (เช่น มีอัตราส่วนราคาเทียบกับมูลค่าตามบัญชีที่ต่ำ)

สล็อตออนไลน์

มักมีผลตอบแทนดีกว่า 4) Profitability factor หุ้นที่มีกำไรสูง (เช่น ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ROE) มักมีผลตอบแทนดีกว่า 5) Investment factor หุ้นที่ลงทุนอย่างรอบคอบ (เช่น สินทรัพย์รวมไม่เพิ่มเร็วเกินไป) มักมีผลตอบแทนดีกว่า และ 6) Momentum factor หุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มักจะคงแนวโน้มนั้นไว้ จึงมักมีผลตอบแทนดีกว่า ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว หากกองทุนยังได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ เราจะถือว่าผู้บริหารกองทุนนั้นเก่ง สามารถหากลยุทธ์สร้างผลตอบแทนได้ โดยทางสถิติเราจะวัดจากค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนระยะยาวส่วนเกินที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยปัจจัยเสี่ยง 6 อย่างนี้ และประเมินว่ามีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ค่าเฉลี่ยนี้มีชื่อเรียกว่าค่า Alpha ซึ่งใช้กันแพร่หลายในวงการการเงินแทนคำว่า “ฝีมือ” นั่นเอง

jumboslot

เมื่อวิเคราะห์ว่ากองทุนรวมที่มีระยะเวลาการถือครองหุ้นแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนั้นมีผลการดำเนินงานอย่างไร ผ่านการวัดผลตอบแทนของกองทุนด้วยค่า Alpha นี้ ผลที่ได้พบว่ากองทุนรวมทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น มีค่า Alpha ที่ต่ำมากไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มมีค่า Alpha เป็นลบ ดังแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้ผลตอบแทนของกองทุนที่ถือครองหุ้นระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากองทุนรวมแบบ actively-managed funds ในไทยนั้นแทบจะไม่ได้นำเสนอคุณค่าที่ดีไปกว่าการลงทุนใน SET index เลย และผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นในไทยสามารถอธิบายได้โดยปัจจัย momentum ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการซื้อหรือขายหุ้นตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา โดยความสัมพันธ์กับปัจจัย momentum นี้อาจสะท้อนพฤติกรรมที่กองทุนรวมหุ้นมักจะลงทุนในหุ้นเดิม ๆ ที่มีอยู่เมื่อได้รับเงินจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น หรือการแข่งขันระหว่างกองทุนที่มักจะทำให้ซื้อหุ้นคล้าย ๆ กันก็เป็นได้

slot

หมายเหตุ: ตารางนี้แสดงผลของการวิเคราะห์สมการถดถอยที่ใช้ excess returns (ผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของกองทุนในแต่ละกลุ่ม ลบด้วยผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง 1 เดือน) เป็นตัวแปรหลัก และ 6 ปัจจัยเป็นตัวแปรตาม จึงมีค่าสัมประสิทธิ์ที่สำคัญ 7 ค่า ประกอบด้วยปัจจัยทั้ง 6 และค่า Alpha ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยมคือค่า t-statistic ที่แสดงให้เห็นถึงนัยสำคัญทางสถิติ หากค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยใดมีนัยสำคัญ สามารถอนุมานได้ว่ากองทุนกลุ่มนั้นนิยมลงทุนในหุ้นที่คุณลักษณะตามปัจจัยนั้น สัญลักษณ์ * เป็นตัวแทนของนัยสำคัญทางสถิติ ยิ่งมีจำนวนมากยิ่งมีนัยสำคัญมาก ส่วนค่า Adjusted R-squared เป็นค่าสถิติที่แสดงว่าสมการถดถอยนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักได้มากเท่าไร ซึ่งค่า 1.00 (100%) หมายความแบบจำลองนี้อธิบายผลตอบแทนของกองทุนรวมได้อย่างสมบูรณ์

หากวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนแต่ละกลุ่มที่จำแนกตามระยะเวลาการถือครอง (long-term funds และ short-term funds) และจำแนกตามมูลค่าการถือครองว่ากองทุนถือครองหุ้นบริษัทนั้นในสัดส่วน สูง กลาง หรือ ต่ำ จะพบว่าหุ้นที่มีกองทุนถือครองจะมีผลตอบแทนรายเดือนในอนาคตโดยเฉลี่ยสูงกว่าผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 1 เดือน (excess return) ประมาณร้อยละ 0.9 ถึง ร้อยละ 1.47 ต่อเดือน ดังแสดงในภาพที่ 3 นอกจากนี้หุ้นที่ถือครองโดยกองทุนรวมในกลุ่ม short-term fund มีแนวโน้มที่จะมีผลตอบแทนในอนาคตที่ต่ำกว่าหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่ม long-term fund เล็กน้อย

พฤติกรรมการลงทุนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนรวมถือครอง

บทความนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรก ๆ ที่นำข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์รายไตรมาสของกองทุนรวมในประเทศไทยมาศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของกองทุนรวมและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวมมีระยะเวลาการถือครองหุ้นเฉลี่ยตั้งแต่ 20 เดือนไปจนถึงประมาณ 120 เดือน

jumbo jili

โดยเมื่อจำแนกกองทุนตามระยะเวลาการถือครองหุ้นพบว่าผลตอบแทนของกองทุนไม่แตกต่างจากผลตอบแทนของดัชนีตลาดเมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน แต่เนื่องจากกองทุนมักลงทุนในลักษณะ Momentum trading จึงอาจเป็นเหตุให้หุ้นที่กองทุนถือมีผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นที่กองทุนไม่ได้ถืออย่างมีนัยสำคัญประมาณร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก จากมูลค่าเพียง 0.91 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2549 เป็น 4.6 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ครัวเรือนประมาณ 30 – 40 % (ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) การวิเคราะห์ความสามารถของกองทุนในการสร้างผลตอบแทน และความเข้าใจถึงมิติต่าง ๆ ของการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือจึงมีความสำคัญมาก เพื่อช่วยให้ครัวเรือนเข้าใจพฤติกรรมของผลตอบแทนที่ตนเองจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมมากยิ่งขึ้น

บทความนี้ซึ่งสรุปจากงานวิจัยฉบับเต็มของ Ratanabancheun and Saengchote (2018) จึงมีจุดประสงค์ที่จะนำข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวมหุ้นในประเทศไทยมาวิเคราะห์ว่ากองทุนเหล่านี้มีพฤติกรรมการถือครองหุ้นเป็นระยะเวลานานเท่าใด และกองทุนที่มีพฤติกรรมการถือครองหุ้นที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

สล็อต

นอกจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นของกองทุนรวมหุ้นแล้วนั้น การศึกษานี้ยังได้วิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของหุ้นที่กองทุนรวมถือ และหุ้นที่กองทุนรวมไม่ได้ถือว่ามีการเคลื่อนไหวของราคาแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพว่าการซื้อขายของกองทุนรวมในหุ้นจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ซึ่งบทความวิจัยในสหรัฐอเมริกาโดย Chen et al. (2000) ได้ค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนถือครองนั้น ไม่มีผลตอบแทนที่โดดเด่นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ที่กองทุนไม่ได้ถือครอง ในขณะที่ Yan and Zhang (2007) ค้นพบว่าหุ้นที่ถือครองโดยกองทุนที่เน้นเก็งกำไรระยะสั้นจะมีผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าหุ้นตัวอื่น

สล็อตออนไลน์

ข้อมูลการถือครองหุ้น
ฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือข้อมูลที่กองทุนรวมจะต้องประกาศการถือครองหุ้น ณ สิ้นไตรมาส ว่ามีการถือครองหุ้นอะไรบ้าง และถือในปริมาณเท่าใด ซึ่งการประกาศการถือครองหุ้นนี้แต่เดิมกองทุนจะต้องประกาศปีละ 2 ครั้ง แต่ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้กองทุนประกาศการถือครองหุ้นเป็นทุก ๆ สิ้นไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องแจ้งให้นักลงทุนรับทราบอย่างสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมีการเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยโดย Morningstar

jumboslot

งานวิจัยนี้ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยที่มีการนำข้อมูลการถือครองหุ้นเหล่านี้มาวิเคราะห์ โดยจำนวนกองทุนรวมหุ้นที่งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมมีจำนวนทั้งหมด 303 กองทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะถูกจัดให้เป็นประเภท large-cap funds (กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่) และร้อยละ 94 เป็นกองทุนรวมในลักษณะ actively-managed funds หรือกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนพยายามบริหารงานเพื่อเอาชนะผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่กำหนดไว้

slot

ถือครองหุ้นยาวแค่ไหน วัดอย่างไร
วิธีการที่บทความวิจัยชิ้นนี้ใช้ในการประเมินว่ากองทุนรวมใดมีการถือครองหุ้นยาวนานอย่างไร ทำโดยการวัดว่าในแต่ละจุดเวลานั้น หุ้นแต่ละตัวที่กองทุนรวมหนึ่งถือครองมีการถือครองมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด นับตั้งแต่วันแรกที่กองทุนรวมถือครองหุ้นตัวนั้น และเมื่อได้ระยะเวลาในการถือครองหุ้นแต่ละตัวจะนำมาหาระยะเวลาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนการถือครองหุ้นแต่ละตัว เพื่อคำนวณหาว่ากองทุนรวมแต่ละแห่งมีระยะเวลาการถือครองหุ้นเฉลี่ยเป็นเวลานานเท่าใด

เมื่อได้ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองหุ้นของกองทุนรวมในแต่ละปี จึงนำมาเรียงลำดับเพื่อแบ่งกองทุนรวมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Short-term fund 2) Medium-term fund และ 3) Long-term fund โดยในแต่ละกลุ่มจะมีจำนวนกองทุนรวมเท่า ๆ กัน เช่น ถ้ามีกองทุนรวมในปีนั้น 120 กอง ก็จะมี 40 กอง ที่ถูกจัดให้เป็น short-term fund เป็นต้น เมื่อคำนวณหาค่ามัธยฐานของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (total net asset) ของแต่ละกลุ่มได้ผลตามภาพที่ 1 ซึ่งจะพบว่าขนาดของกองทุนรวมที่ลงทุนรวมในหุ้นระยะยาวมีขนาดที่สูงขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่กองทุนรวมมีอายุยาวนานขึ้น ได้รับกระแสเงินจากนักลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนมากขึ้น จึงมีการถือครองหุ้นที่มีระยะเวลายาวนานขึ้นโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ ในภาพที่ 2 ได้แสดงระยะเวลาเฉลี่ยของหุ้นที่กองทุนรวมถือในแต่ละกลุ่มซึ่งพบว่ากองทุนในกลุ่ม short-term fund มีระยะเวลาการถือครองหุ้นเฉลี่ยเพียง 10 เดือนเท่านั้น

ช่องทางง่ายๆ กับการซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์

เมื่อทุกวันนี้อะไรๆ ก็อยู่บนโลกออนไลน์กันหมดแล้ว หุ้นก็มีซื้อขายออนไลน์ การฝาก ถอน โอนเงินก็มีผ่านออนไลน์ แล้วการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนล่ะมีออนไลน์เหมือนกับคนอื่นบ้างหรือเปล่า ในปัจจุบัน บลจ. เกือบทั้งหมดก็จะมีบริการนี้อยู่เพื่อให้ครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยากเพียงส่งเรื่องขอใช้บริการออนไลน์ได้เลย แต่ถ้าเรายังไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมเลยก็สามารถสมัครแล้วก็ระบุว่าขอใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยอีกทาง เท่านี้เราก็สามารถซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวมทางออนไลน์ได้แล้ว

jumbo jili

แต่ว่าเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร การหักเงิน หรือโอนเงินให้กับเราล่ะจะเป็นช่องทางไหนบ้าง เริ่มที่เอกสารที่ต้องใช้สมัครก่อน ถ้าเปิดบัญชีใหม่เราต้องมีสำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครขอเปิดบัญชี และที่ต้องเพิ่มคือใบคำขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตและหนังสือยินยอมให้ยอมหักเงินบัญชีเงินฝากสำหรับการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต และเมื่อซื้อกองทุนรวมออนไลน์แล้ว บลจ. ก็จะหักเงินของเราจากบัญชีเงินฝากที่เราได้ขอไว้ตอนขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต ส่วนเงินที่จะเข้าบัญชีของเรานั้นก็มีสองทางเลือก คือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเราที่ได้แจ้งไว้กับ บลจ. หรือจะเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อเราก็ได้แล้วแต่นโยบายของแต่ละ บลจ. สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์สิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเปิดบัญชี ก็คือชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของแต่ละ บลจ. อีกเหมือนกันว่าการใช้ Username และ Password นั้นสามารถทำรายการได้เลย หรือว่าจะต้องมีการใส่รหัสอีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการว่าเป็นตัวเราจริงๆ ซึ่งจะเรียกว่ารหัส OTP หรือ One Time Password ที่เราจะได้รับเป็นครั้งๆ ไปเวลาทำรายการทางอินเตอร์ โดย บลจ. จะส่งรหัสยืนยันการทำรายการให้เราทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราได้แจ้งไว้ เพราะฉะนั้นจะทำให้เรามั่นใจได้อีกครั้งว่าการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นรายการที่เราทำเองจริงๆ

สล็อต

สำหรับสิ่งที่เราจะได้รับจากการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์ก็คือ เราสามารถจัดการบริหารพอร์ตกองทุนรวมของเราได้ตลอดเวลา เช่น อยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ดูรายงานการลงทุนของบัญชีตัวเอง ทำรายการซื้อกองทุนไว้ล่วงหน้า หรือจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็สามารถทำได้ เพียงแต่เราศึกษาคู่มือการใช้งานระบบซื้อขายกองทุนรวมออนไลน์ให้เข้าใจเท่านี้การลงทุนในกองทุนรวมของเราก็ไม่ยากอีกต่อไป แต่สิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มอีกสักนิดนั่นคือการซื้อหรือสับเปลี่ยนกองทุนรวมทุกครั้ง เราจะต้องถูกตรวจสอบระดับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนก่อนเสมอว่าเรามีความรู้เรื่องกองทุนในระดับใด และกองทุนที่เราซื้อหรือสับเปลี่ยนไปนั้นมีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนในการลงทุนในระดับใด ซึ่งจุดนี้เราสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ผ่านนโยบายการลงทุน หรือ Fund Factsheet โดยเอกสารดังกล่าวจะให้รายละเอียดแก่นักลงทุนถึงประเด็นที่สำคัญดังนี้

1) ทิศทางที่กองทุนจะนำเงินไปลงทุนว่าเป็นสินทรัพย์อะไร เช่น หากเป็นกองทุนรวมตราสารทุนจะลงทุนในหุ้นลักษณะไหน เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมใด หากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชน และคุณภาพของตราสารหนี้ที่ลงทุนเป็นอย่างไร หรือหากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกจะบอกถึงว่าจะนำไปลงทุนอะไรบ้าง ลักษณะผลตอบแทนเป็นอย่างไร และมีสิ่งที่ควรระวังจากการลงทุนในครั้งนี้คืออะไร หากเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่จะไปลงทุนผ่านกองทุนอื่นอีกทีหนึ่งก็จะมีเนื้อหาให้เราได้ศึกษาว่ากองทุนหลักนั้นเป็นใคร มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์ประเภทไหน มีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรและลงทุนในสินทรัพย์อะไร เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

2) สินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ หากเป็นต่างประเทศจะบอกว่ามีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินไว้หรือไม่ โดยเท่าที่พบกองทุนส่วนใหญ่จะพิจารณานโยบายด้านนี้เป็น 4 แบบ คือ ป้องกันความเสี่ยงแบบทั้งหมด หรือป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน หรือป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม หรือไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย

3) กลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุน ว่าเน้นสร้างผลการดำเนินงานตามดัชนีอ้างอิง หรือเน้นสร้างผลการดำเนินงานให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิง

4) ความเสี่ยงของกองทุนรวมนั้นๆ ที่สำคัญๆ มีอะไรบ้าง เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยหากสินทรัพย์นั้นเป็นตราสารหนี้สิ่งที่เราควรระมัดระวังจะเป็นในเรื่องความผันผวนด้านราคาตราสารหนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย

jumboslot

โดยหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นจะส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวลดลง และในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยลดลงราคาตราสารหนี้ก็จะปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้หากอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนมีระยะเวลาที่สั้นจะส่งผลให้มีความผันผวนด้านราคาที่ต่ำกว่าตราสารหนี้ของกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยระยะยาวซึ่งจะมีความผันผวนที่สูงกว่า สำหรับกรณีสินทรัพย์ที่เราลงทุนนั้นเป็นตราสารทุนจะมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่ต้องคอยระวัง โดยจุดนี้เราสามารถพิจารณาระดับความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวมได้จากค่า Standard deviation (SD) โดยค่าที่สูงจะบอกถึงระดับความผันผวนที่สูง และหากมีค่า SD ที่ต่ำจะบ่งบอกความผันผวนที่ต่ำ

5) ค่าธรรมเนียม โดยปกติจะประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างค่าธรรมเนียมซื้อขายขาเข้าและขาออก และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอย่างค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน เป็นต้น

slot

6) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยผมแนะนำให้ควรพิจารณาให้ครบรอบด้าน ได้แก่ การพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฎิทินว่าในแต่ละปี 365 วันนั้นเป็นอย่างไร และการพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ระบุใน Fund Factsheet โดยลักษณะการนับวันจะคล้ายกับการนับแบบวันชนวันเลยทำให้ต่างจากแบบแรก และแบบที่สามารถพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกองทุนรวมในอุตสาหกรรมว่าอยู่ลำดับเท่าไรเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันในอุตสาหกรรม

และสุดท้ายเรื่องที่สำคัญ คือ เวลาในการทำรายการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งแต่ละกองทุนก็จะมีเวลาเปิดปิดให้ซื้อขายไม่เหมือนกัน เช่น กองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนของต่างประเทศก็อาจจะต้องทำรายการก่อน 12.00 น. หรือ 14.30 น. แต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้ทำรายการก่อน 15.30 น. เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเช็คเวลาของแต่ละกองทุนดีๆ และควรจะทำรายการก่อนเวลาปิดกองสักนิด เผื่อไว้หากระบบมีความผิดพลาดเราจะได้ไม่เสียประโยชน์ในการลงทุนของเราได้

ประเภทลูกค้าและรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล

การให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์
บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนและ ข้อจำกัดการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
บลจ.ไทยพาณิชย์ มีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแลลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

jumbo jili

บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดส่งรายงานการจัดการกองทุนส่วนบุคคลประจำเดือนให้กับลูกค้า ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงาน รายงานแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ รายงานการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ และรายงานงบการเงิน สำหรับลูกค้าสถาบัน เป็นต้น
บลจ.ไทยพาณิชย์ ติดต่อ/เข้าพบลูกค้า เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารเงินลงทุนในอนาคต
มีบริการ Private Fund Online ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูรายงานการจัดการกองทุน และผลการดำเนินงานทุกวัน
ประเภทผู้ลงทุนซึ่งแบ่งตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำหรับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เบื้องต้น ดังนี้

สล็อต

Conservative Investor: ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลย การลงทุนมุ่งรักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัย เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง
Moderate Investor: ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมุ่งหวังให้เงินลงทุนบางส่วนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง – สูง
Aggressive Investor: ยอมรับความผันผวนได้สูง มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น รวมถึงโอกาสที่เงินลงทุนจะเติบโตเพิ่มขึ้นในการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
ภาพอธิบายผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง

รูปแบบการลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จะออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งรูปแบบการจัดสรรพอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ ซึ่งมีการให้บริการ 3 รูปแบบ

สล็อตออนไลน์

Fund of Funds Platform คือ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลผ่านกองทุนรวมของ บลจ.ไทยพาณิชย์ มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้ชนะตัวชี้วัดการลงทุน (benchmark) ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ โดยบริหารจัดการและปรับน้ำหนักการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุน อีกทั้งลดภาระของลูกค้าในด้านการติดตามสภาวะตลาด

ภาพอธิบายรูปแบบการลงทุน Fund of Funds Platform

Structured Product & Offshore Investment คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อน หรือนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ผ่านทางคู่ค้าต่างประเทศ และบลจ.ระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น

หมายเหตุ : บทความนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยผู้จัดการกองทุนต่างประเทศที่อ้างถึงในบทความนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่นำเสนอแต่อย่างใด

jumboslot

ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และยกระดับการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า อีกทั้งการลงทุนใน Structured Product & Offshore Investment ผ่านทางกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ลูกค้าจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่การลงทุนทางตรงในสินทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถให้ได้

ภาพอธิบายรูปแบบการลงทุน Structured Product & Offshore Investment

slot

Tailor-Made Mandate คือ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์และข้อจำกัดต่างๆ โดยลูกค้าสามารถกำหนดข้อจำกัดทางการลงทุนต่างๆได้อย่างเฉพาะเจาะจง อาทิ ข้อจำกัดด้านสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท อุตสาหกรรมที่ยกเว้นไม่ให้ลงทุน อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุนได้ หรือข้อจำกัดอื่นๆที่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจกำกับดูแลได้ให้กรอบการลงทุนไว้ เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อรับประสบการณ์การลงทุนสุดพิเศษ ผ่าน SCBAM Call Center 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ ส่งอีเมลมายัง กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน email: [email protected] คำเตือน : ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ