สิทธิพิเศษสูงวัยไร้กังวล

 1. ฟรี! …สำหรับผู้สูงอายุ
  1.1 ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
  1.2 เงินสงเคราะห์ศพ ในกรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิต ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน สามารถรับค่าจัดการศพ จำนวน 2,000 บาท โดยรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

jumbo jili

1.3 รับเบี้ยยังชีพตลอดชีวิต โดยแบ่งช่วงอายุ แบบขั้นบันได ดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท
  โดยคุณสามารถเช็คสิทธิ์และลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

สล็อต

 1. ส่วนลด…สำหรับผู้สูงอายุ
  2.1 ส่วนลดในการนั่งเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 15, 30, 35 และสิทธิการอำนวยความสะดวกขึ้นเครื่องเป็นลำดับแรก โดยรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทการบินไทยกำหนด
  2.2 ส่วนลดค่าโดยสารครึ่งราคาและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลดค่าโดยสารครึ่งราคา และได้รับการยกเว้น ค่าโดยสารในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน ทุกปี)
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส ลดค่าโดยสารครึ่งราคา และมีลิฟท์บริการสำหรับผู้สูงอายุ
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย ลดค่าโดยสารครึ่ง ราคาทุกสาย ทุกประเภทชั้นที่นั่ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  • รถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ลดค่าโดยสารครึ่งราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) และมีบริการที่นั่งพักผ่อนและห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุ
  • เรือด่วนเจ้าพระยา / เรือในคลองแสนแสบ / เรือข้ามฝาก ลดค่าโดยสารครึ่งราคา ในทุกเส้นทางเรือ

สล็อตออนไลน์

 1. สิทธิรับบำนาญหลังอายุ 60 ปี สำหรับผู้สูงอายุที่ทำงานในระบบ หรือรับราชการ จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากการทำงานในระบบ สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า ชาวไร่ ชาวนา คุณก็สามารถมีบำนาญไว้ใช้ในวัยเกษียณได้ เพียงวางแผนการออมเงินกับ “กอช.” ตั้งแต่วันนี้ เริ่มต้นเพียง 50 บาทต่อปี จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ ซึ่งรับรองได้ว่าคุณจะมีบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปีแน่นอน
 2. สิทธิฝึกอาชีพ สร้างรายได้ในวัยเกษียณ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม จัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำจังหวัด ได้เปิดหลักสูตรทักษะประกอบอาชีพต่างๆ มากถึง 100 หลักสูตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้หลังวัยเกษียณได้อีกด้วย

jumboslot

 1. สิทธิกู้ยืมเงินทุน เมื่อได้รับการฝึกอาชีพแล้ว ผู้สูงอายุหลายๆ ท่าน อยากจะประกอบอาชีพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ก่อตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” เพื่อให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนไปประกอบอาชีพทั้งในรูปแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ไม่มีดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้เป็นรายงวดภายในระยะเวลา 3 ปี

slot

 1. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุ้มครองผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ ให้มีสิทธิเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือป่วยติดเตียง สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

ออมเงินเป็น…จัดการเงินได้…สุขสบายยามเกษียณ

“ความยากจน” เป็นปัญหาที่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประะสบกับสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน สาเหตุหลักคือ “ขาดการวางแผนทางการเงิน” เมื่อเจ็บป่วย หรือประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ไม่มีเงินใช้จ่ายในยามจำเป็น ต้องไปกู้ยืม

jumbo jili

ทั้งในระบบและนอกระบบ ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินเรื้อรัง ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ยิ่งยากลำบากเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หาเช้ากินค่ำ ผู้ที่มีรายได้น้อย และไม่แน่นอน รู้ตัวอีกทีก็สายเสียแล้ว เมื่อก้าวเข้าสู่วัยชรา ไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงาน โรคภัยรุมเร้า กลายเป็นภาระของลูกหลาน เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งตามมาอีก

หากคุณไม่อยาก “ลำบากตอนแก่” หรือ “เป็นภาระลูก หลาน” ในยามชรา ยังไม่สายเกินไป หากคุณจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มจากการวางแผนทางการเงินง่ายๆ ด้วยการ “ลดรายจ่าย” ใช้จ่ายอย่างมีสติ จัดสรรค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายรับที่ได้ ไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น “เพิ่มรายได้” หากคุณลองวางแผนทางการเงินดูแล้ว แต่รายจ่ายยังแซงหน้ารายรับ แนะนำให้ หารายได้เสริม เช่น การขายของออนไลน์ รับจ้างตามความถนัด ทำงานพาร์ทไทม์ เป็นต้น

สล็อต

และที่สำคัญอย่าลืม “สร้างเงินออม” เพื่อเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือไว้ใช้ตอนเกษียณอายุ ซึ่งมีเทคนิคมากมาย ให้คุณเลือกออมได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน อาทิ การหยอดกระปุกออมสิน การฝากประจำ หรือหากกลัวลืมสามารถตั้งหักบัญชีอัตโนมัติ รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม เช่น RMF SSF เป็นต้น

นอกจากหลากหลายวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหนึ่งทางเลือก คือ การออมเงินกับกองทุน การออมแห่งชาติ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “กอช.” ซึ่งมีรูปแบบการออมที่เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจการออมเงินแบบยืดหยุ่น สามารถเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท เดือนไหนมีน้อยก็ออมน้อย เดือนไหนมีมากก็ออมมาก รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 100% ตามช่วยอายุ และยังสามารถลดย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออม ช่วยเสริมสร้างหลักประกันไว้ใช้ในวัยเกษียณได้

สล็อตออนไลน์

อย่ารอช้า เริ่มต้นการออมกับ กอช. ได้ตั้งแต่วันนี้ เพียงแค่ลงมือทำอย่างจริงจัง มีวินัยในการออมสม่ำเสมอ เป้าหมายการเกษียณอย่างสุขใจคงอยู่ไม่ไกล ตรวจสอบสิทธิสมัครสมาชิกได้ ที่แอปพลิเคชัน กอช. หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ในวันและเวลาทำการ

“เด็กในวันนี้…คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” หากเด็กๆ ในวันนี้ อยากจะมีชีวิตที่มั่นคงในวันข้างหน้า แล้วล่ะก็ … อย่ารอช้า มาเริ่มฝึกวินัยสร้างนิสัยการออมเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินไว้สำหรับอนาคต ด้วย “การออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ” กันดีกว่าค่ะ

“รู้จักคุณค่าของเงิน” น้องๆ ทราบหรือไม่ ว่า “เงินค่าขนม” ที่ได้รับมานั้น ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้เงินมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ก่อนใช้เงินทุกครั้งควรคิดอย่างรอบคอบ และแบ่งเงินบางส่วน มาออมก่อนใช้ ยิ่งน้องๆ เริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยเสริมรากฐานความมั่นคงของชีวิตให้มั่นคง ดังสุภาษิตที่ว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท” มีน้อยเราก็ออมน้อย มีมากเราก็ออมมากจากเงินหลักร้อยก็จะกลายเป็นเงินหลักล้านได้อย่างไม่ยาก

jumboslot


“รู้จักประหยัด” การประหยัดไม่ได้หมายถึงแค่ประหยัดเฉพาะเงิน เพราะในชีวิตประจำวันเรายังสามารถช่วยประหยัดและแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้ เช่น ทานข้าวให้หมดจาน ปิดน้ำ-ปิดไฟ เมื่อไม่ได้ใช้ หรือแม้แต่การเดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียน หรือสถานที่ใกล้ๆ บ้าน ก็สามารถช่วย คุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมได้ออกกำลังกายอีกด้วย

“รู้จักทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย” เราได้รู้การรับเงิน การจ่ายเงินในแต่ละวัน ทำให้สามารถวางแผนการเงินได้โดยการจดบันทึกการใช้เงินในแต่ละวัน ดูว่าวันนี้จ่ายอะไรไปบ้าง เหลือเงินเท่าไหร่ แต่หากน้องๆ ทำจนเป็นนิสัยแล้ว จะช่วยให้น้องๆ ทราบว่าในแต่ละวัน เราซื้ออะไรที่จำเป็น อะไรที่ไม่จำเป็นบ้าง แค่นี้เราสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้แล้ว

slot

“รู้จักออมเงินเพื่ออนาคต” การออมเงินมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของน้องๆ ที่จะเลือกออมแบบไหน อาทิ การหยอดกระปุกออมสิน การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน หรือจะเลือกออมเงินกับกองทุนต่างๆ อย่าง การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของวัยเรียน สามารถออมเงินได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ขั้นต่ำ 50 บาท ไม่บังคับส่งทุกเดือน มีความยืดหยุนสูง และรัฐสมบทเงินสูงสุด 100%

หากเราเริ่มวางแผนทางการเงินกันตั้งวันนี้ จะช่วยเสริมรากฐานความมั่นคงของชีวิตให้มั่นคง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งวินัยการออมและความมั่นคงทางเงินแน่นอน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 , Facebook Page: กองทุนการออมแห่งชาติชาติ หรือ แอพพลิเคชัน กอช. กันได้เลย

เคล็ดลับ “ฟิตสุขภาพการเงิน” ช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจหลายแห่งต้องชะลอการผลิตและปิดกิจการชั่วคราว รวมถึงเรื่องปากท้องและเงินทอง แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่มคลี่คลายลงแล้ว

jumbo jili

แต่ในการฟื้นฟูเศษฐกิจ สังคมรวมถึงสภาพแวดล้อม จำเป็นจะต้องใช้เวลาให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น เราจึงมีเคล็ดลับฟิตสุขภาพทางการเงินมาฝาก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ดังนี้

 1. คิดก่อนใช้ เคลียร์หนี้เก่า ไม่สร้างหนี้เพิ่ม

ในสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น ทำให้หลายคนขาดสภาพคล่องทางการเงิน เราจึงควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทให้ชัดเจน อาทิ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น ค่ายา ค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เป็นต้น ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือยออก หยุดการสร้างหนี้ใหม่เพื่อลดภาระการใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น

 1. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

สล็อต

ช่วงนี้สำหรับคนที่ Work from home ลองคำนวนดูว่า รายจ่ายเมื่อต้องทำงานที่บ้านจริงๆ มีอะไรเพิ่มขึ้นมา เปรียบเทียบจากเดือนที่ทำงานที่ออฟฟิส เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าอาหาร และค่าอื่นๆ จากนั้น ลองตัดถอนกับรายรับดู หากส่วนไหนที่พอลดได้ เช่น พฤติกรรมการใช้น้ำ ใช้ไฟ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ จากที่สั่งทุกวัน ลองชงกินเองดูสัก 3 วัน/สัปดาห์ เป็นต้น จะช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้

 1. กักตุนอาหารแต่พอดี สั่งอาหารเดลิเวอรี่บ้าง

หลายคนหวั่นใจออกไปกักตุนอาหาร แต่อย่าลืมว่าการซื้อสินค้าต้องใช้เงิน และการกักตุนอาหารมากจนเกินจำเป็น ทำให้ใช้เงินโดย เปล่าประโยชน์ เนื่องจากสินค้าที่คนส่วนใหญ่ซื้อไปกักตุน ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รวมถึงอาหารแห้งอื่นๆ หากรับประทานเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ดังนั้นเราควรกักตุนอาหารเท่าที่จำเป็น และสั่งอาหารออนไลน์บ้าง เพื่อความปลอดภัย แถมยังมีแอป ที่มีบริการสั่งและส่งอาหารฟรี พร้อมดีลพิเศษลดค่าอาหาร คุณจะได้ทั้งอาหารราคาถูกและสดใหม่ ได้สารอาหารครบถ้วนแน่นอน

สล็อตออนไลน์

 1. งดการปาร์ตี้สังสรรค์

สำหรับคนที่รักการสังสรรค์ มีความสุขกับการนัดเพื่อนฝูงเพื่อทานอาหารนอกบ้าน ช่วงนี้อาจต้องพักก่อน เพราะนอกจากจะเสี่ยงอันตรายต่อโรคภัยแล้ว ยังมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน ลองหางานอดิเรกทำที่บ้าน เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ดูซีรีส์ ทำอาหารทานที่บ้าน นอกจากจะได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักแล้ว ยังปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

 1. ดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจ

jumboslot

ในวิกฤตการณ์เช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดภาวะเครียดบางคนอาจประสบปัญหา โรคออฟฟิศซินโดรม รวมไปถึงโรคอ้วน ที่อาจจะพบในกลุ่มคนที่ work from home ได้ ดังนั้นเราควรแบ่งเวลาสำหรับออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้สุขภาพกายและใจ ให้แข็งแรง

 1. ออมเงินเพื่อวางแผนการเงินในอนาคต

slot

ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ไหนก็ตาม สิ่งสำคัญที่เราควรทำเป็นนิสัย คือ การวางแผนทางการเงินและการสร้างวินัยการออม เงิน เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ร่างกายก็มีแต่จะเสื่อมลง เรี่ยวแรงจะหาเงินก็ลดลง ดังนั้นในขณะที่มีแรง มีกำลังสร้างรายได้ เราควรออมเงินเพื่ออนาคตไว้ แก่ตัวไปจะได้มีชีวิตที่สุขสบาย และถ้าอยากมีเงินออมเป็นหลักประกันในยามเกษียณ ลองแบ่งเงินบางส่วนไปออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยรัฐบาลจะให้เงินสมทบสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ และเมื่อถึงวัยเกษียณจะได้รับเงินบำนาญทุกเดือน เหมาะกับคนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีสวัสดิการในยามเกษียณ เพียงมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ก็สามารถสมัครและเริ่มต้นออมกับ กอช. ได้

เปิดเคล็ดลับการออม ตามวันเกิด

เปิดเคล็ดลับการออม ตามวันเกิด

jumbo jili

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท” หลายคนคงเคยได้ยินและรู้ความหมายของสุภาษิตนี้ แต่จะมี สักกี่คนที่สามารถทำได้ตามความหมายนั้น เพราะแต่ละคนล้วนมีความรับผิดชอบและพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับการออมเงินตามไลฟ์สไตล์ของคนทั้ง 7 วัน ซึ่งคนในแต่ละวันก็จะมีนิสัย และพฤติกรรมเฉพาะตัว ที่ส่งผลไปถึงพฤติกรรมการออมเงิน และทำให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนการใช้เงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณได้

คนเกิดวันจันทร์
คุณเป็นคนเปิดเผย ช่างพูดช่างเจรจา เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบช่วยเหลือคนอื่น โดยเฉพาะเรื่องเงิน เพราะคุณเป็นพวกใจอ่อน ขี้สงสาร ฉะนั้นเคล็ดลับการออมเงินสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ คือ ออมเงินในบัญชีเงินฝาก โดยสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากประจำ เพราะพื้นฐานของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง หรือ ไม่ชอบพบเจอกับความไม่มั่นคง การเลือกออมเงินแบบเงินฝากจึงทำให้คนวันจันทร์อุ่นใจ และมั่นใจว่าเงินออมของคุณจะไม่หายไปไหนแน่นอน

สล็อต

คนเกิดวันอังคาร
คุณเป็นคนประเภทหวาดระแวง คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องเงิน คุณเป็นคนใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย มีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วต้องสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องเงินออม ฉะนั้นเคล็ดลับการออมเงินที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร คือการออมเงินในรูปแบบการประกันชีวิต เพื่อสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ที่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคต

คนเกิดวันพุธ
คุณเป็นคนชอบสังสรรค์ ชอบพบปะเพื่อนฝูง เข้าสังคม แต่คุณชอบวางแผนทางการเงิน จะใช้จ่ายอะไร คุณคิดคำนวณอย่างรอบคอบ จึงไม่แปลกที่คุณจะเก็บเงินเก่ง มีเงินสำรองทุกรูปแบบ เพราะคุณคำนึงถึงอนาคต ฉะนั้นเคล็ดลับการออมเงินที่เหมาะสำหรับคนเกิดวันพุธ คือ การออมเงินในรูปแบบกองทุนรวม เพราะถือเป็นการกระจายความเสี่ยงของเงินที่คุณนำไปลงทุน

สล็อตออนไลน์

คนเกิดวันพฤหัสบดี
คุณเป็นคนมีเหตุผล ชอบความเป็นระเบียบ และรู้คุณค่าของเงิน คุณมีความรอบคอบในเรื่องการใช้จ่าย ฉะนั้นเคล็ดลับการออมเงินสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ ออมเงินในรูปแบบการลงทุน LTF/RMF ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าบัญชีเงินฝาก และยังได้สิทธิพิเศษในการนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

คนเกิดวันศุกร์
คุณเป็นพวกรักอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เป็นคนไม่คิดอะไรมาก ไม่มีการวางแผน คิดแค่วันนี้ ไม่ได้สนใจถึงอนาคต เรื่องเงินคุณมีนิสัยที่ไม่เป็นระเบียบ เป็นพวกชอบเก็บเงินสะเปะสะปะ ไม่ชอบ เก็บไว้เป็นที่เป็นทาง แต่แปลกเวลาที่อยากจะใช้เงินกลับหาได้ทั่วห้อง ฉะนั้นเคล็ดลับการออมเงินสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ คือ คุณควรออมเงินด้วยวิธีหยอดกระปุก หรือหักเงินผ่านบัญชีเพื่อฝากประจำทุกเดือน

jumboslot

คนเกิดวันเสาร์
คุณเป็นพวกมีความอดทนสูง เป็นพวกพูดน้อยต่อยหนัก เรื่องเงินคุณเป็นคนที่รู้จักใช้จ่าย อดทนเก็บออมหากอยากได้สิ่งของอะไรก็ตาม ไม่ค่อยตามใจตัวเอง มีวินัยในการออมเงินมากกว่าวันอื่น ๆ ฉะนั้นเคล็ดลับการออมเงินสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ คือ การออมเงินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ เป็นการซื้อที่ดิน, บ้าน หรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินในอนาคตได้

คนเกิดวันอาทิตย์
คุณเป็นคนจริงจัง ใจร้อน ชอบคิดมาก มุ่งมั่น มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต เรื่องการเงิน คุณมักที่จะวางแผนก่อนใช้จ่ายเสมอ แต่เวลาหน้าใหญ่ใจใหญ่คุณก็แทบหมดตัว ฉะนั้นเคล็ดลับการออมเงินสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ คือ การออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต เพื่อเป็นการสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคต

slot

เห็นไหมค่ะเคล็ดลับการออมเงินให้เหมาะกับนิสัยของคนในแต่ละวันไม่ยากเลย เพียงแค่คุณเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณได้ อีกหนึ่งทางเลือกของการออมเพื่ออนาคต ที่ไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหน หรือคุณมีนิสัยอย่างไร ก็สามารถทำได้แบบง่ายๆ คือ การออมเงินกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพียงคุณออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท/ปี รับเงินสมทบฟรี จากรัฐบาล ในแต่ละช่วงอายุ

หากคุณสนใจสมัครสมาชิก กอช. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทั้งระบบ IOS และ Android นอกจากนี้ยังสามารถส่งเงินออมสะสมได้ที่ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ชีวิตคิดบวก สู้โควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ เรื่องงาน รวมไปถึงเรื่องปากท้องและเงินทอง แต่อยากให้ทุกคนลองมองว่า ในทุกเหตุการณ์ที่เรามองว่าเป็นวิกฤติ “ย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ” เรามาลองเปลี่ยนมุมมองกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้กันดีกว่า

jumbo jili

เพราะอาจจะทำให้เรามีพลังใจสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อให้เราได้ปรับทัศนคติในมุมใหม่ เข้าใจโลกปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงเพื่อเตรียมตัวตั้งรับเมื่อสถานการณ์เช่นนี้กลับมาใหม่อีกครั้ง

พัฒนาแนวทางการทำงานที่ดีกว่า มีเวลาพัฒนาศักยภาพตัวเอง
จากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เราอาจใช้เวลาทบทวนแนวทางการทำงานของตัวเอง ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี ยุค 5G ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนำนวัตกรรมต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มต่างๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม เช่น การลงเรียนออนไลน์ตามความสนใจและความชอบของตัวเอง เพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น และสามารถเพิ่มเป็นช่องทางการหารายได้เสริมได้

สล็อต

ปรับวิถีชีวิตใหม่/มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น

ในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้เรามีโอกาสใส่ใจ ดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้งทางด้านสุขภาพกาย และจิตใจ ใช้เวลาออกกำลังกาย หรือหางานอดิเรกต่าง ๆ ทำ เช่น การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น เพื่อรักษาสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมถึงสังเกตตัวเองว่ามีอาการป่วยหรือไม่ หากมีควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 รวมถึงภาวะเครียด ซึมเศร้าที่อาจจะแฝงมาโดยที่ เราไม่รู้ตัว

รู้จักการวางแผนทางการเงิน
เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเรา ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ทำให้หลายคนขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากเกิดข้อจำกัดในเรื่องของรายได้ ฉะนั้นเราควร มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน ควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทให้ชัดเจน อาทิ

สล็อตออนไลน์

• ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น ค่ายา ค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เป็นต้น

ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือยออก รวมถึงชะลอการสร้างหนี้ใหม่เพื่อลดภาระการใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น และหากเราเริ่มเก็บออมเงินวันละเล็กน้อยเพื่ออนาคต และเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเทคนิคการออมแต่ละคนก็ขึ้นกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไป

jumboslot

เช่น การหยอดกระปุก ฝากประจำธนาคาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ การซื้อสินทรัพย์เพื่อเก็งกำไร การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม เช่น RMF SSF รวมถึงการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเหมาะกับคนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ เพื่อแก่ตัวไปจะได้มีเงินออมใช้ในวัยเกษียณ

กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

slot

จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ทำให้เราเกิดความตระหนักถึงการป้องกันตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวดีขึ้น เพราะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้าน รวมถึงได้แสดงออกถึงความรัก ห่วงใย ใส่ใจกันมากขึ้น

…ลองเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกกันเถอะค่ะ…

ทำความรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติหลักประกันช่วยดูแลยามชรา

ปี พ.ศ. 2564 ปีแห่งความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เพราะนอกจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นี้แล้ว ประเทศไทยของเรายังได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งยกระดับจากเดิมที่เราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

jumbo jili

จำนวนประชากรกลุ่มสูงวัยนี้มีมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะยกระดับอีกหนึ่งขั้น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างแน่นอน
ปัญหาที่คาดไม่ถึงเมื่อเข้าสู่วัยชราปลดเกษียณ

ดูแล้วก็เหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ก็แค่บ้านเมืองมีคนสูงวัยอยู่ในสังคมมากขึ้น แต่ถ้าตรึกตรอง พิจารณาดี ๆ จะเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมามากมายเลยทีเดียว กลุ่มคนวัยทำงานที่ลดน้อยลง ทำให้ประเทศชาติขาดกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ลดน้อยลงตามไปด้วย กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรัง รวมถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณ เงินออมที่มีไม่พอค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในช่วงบั้นปลาย หรือบางคนยังพกหนี้สินตั้งแต่วัยทำงานติดตามตัวมาด้วย สร้างความทุกข์ใจจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพ แทนที่จะได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างมีความสุข

สล็อต

ระบบออมเงินภาคบังคับและภาคสมัครใจ..สวัสดิการเพื่อคนไทยในยามชรา

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งระบบการออมเงินทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจขึ้น โดยภาคบังคับนั้นจะใช้บังคับกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในระบบในรูปแบบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ก็ยังมีคนไทยอีกมากที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ที่อาจทำงานหามรุ่งหามค่ำ จนลืมคิดถึงการใช้ชีวิตในยามชรา ระบบการออมภาคสมัครใจจึงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตหลังเกษียณของคนไทย ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันในทุกกลุ่มอาชีพ และ “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)” คือคำตอบของสาระสำคัญในวันนี้

“กองทุนการออมแห่งชาติ” ช่วยให้คุณมีบำเหน็จบำนาญแม้ไม่ใช่ข้าราชการ

สล็อตออนไลน์

ไม่ต้องรับราชการหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนตามหน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถมีบำเหน็จบำนาญไว้ใช้ดูแลตัวเองยามชราได้ โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ถูกจัดตั้งมาเพื่อดูแลผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มแรงงานในระบบโดยเฉพาะ เพื่อลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้คนไทยทุกคนได้ใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีคุณภาพ ความสุขมวลรวมของคนในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งความสุขถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยมีเงื่อนไขการสมัครสมาชิกก็ง่าย ๆ เพียงคุณมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในระบบกองทุนและระบบบำนาญใด ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ หรือเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อรับสวัสดิการดี ๆ จากรัฐแบบนี้ได้
เพราะกอช.ไม่ได้แค่ช่วยออมเงินให้คุณเพียงอย่างเดียว แต่คุณยังได้สวัสดิการเป็นเงินสบทบจากรัฐบาลเพิ่มอีกด้วย ซึ่งสูงสุดถึง 100% ตามช่วงอายุ ดังนี้
ช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐจ่ายเงินสบทบให้ 50% ของเงินฝากสะสม แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท

jumboslot

ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐจ่ายเงินสมทบให้ 80% ของเงินฝากสะสม แต่ไม่เกินปีละ 960 บาท
ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐจ่ายเงินสมทบให้ 100% ของเงินฝากสะสม แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท
อายุ 60 ปีขึ้นไป รับบำนาญรายเดือนจนสิ้นอายุขัย (ขั้นต่ำ 600 บาท – 7,200 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการออม)
โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนเงินออมเองได้อย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องออมทุกเดือน สามารถหยุดออมได้หากบางเดือนเกิดติดขัดการเงินขาดสภาพคล่อง โดยไม่เสียสิทธิ์สมาชิก ซึ่งเริ่มต้นออมขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุดที่ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี

slot

อย่ามองว่าชีวิตในวัยเกษียณนั้นเป็นเรื่องไกลตัวที่สามารถผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้จัดการทีหลังได้ หากตอนนี้คุณยังอายุน้อย ๆ ถือเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้มีเวลาเก็บเงินออมไว้ใช้ยามชราได้นานกว่าคนอื่น มีเงินบำเหน็จบำนาญมากกว่าคนอื่น เพราะอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่า ระหว่างทางของเส้นทางชีวิตนั้นจะประสบพบเจอกับสิ่งใดบ้าง การสร้างหลักประกันที่แน่นอนไว้ช่วยดูแลตัวเองยามชราน่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากที่สุด เริ่มต้นออมเสียแต่วันนี้ ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ ภาพยามชราที่สุขกายสบายใจก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ที่สำคัญเงินออมจากองทุนออมแห่งชาตินี้ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินสะสมต่อปีอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์